Hur strejkerna i Finland 11-24 mars påverkar Kiiltos tjänster

Fackföreningar organiserar strejker i Finland från och med måndag den 11e mars. De flesta av nationens exporter kommer att avstanna i upp till två veckor.

De strejker som flera fackföreningar har utlyst för perioden 11.–24.3 kan medföra möjliga förseningar i våra leveranser. Det är möjligt att leveransförseningarna förlängs ytterligare på grund av köer efter strejken. Det kan även uppstå utmaningar i tillgängligheten för vissa produkter på grund av transportförseningar på råvaror. 

Vi kommer att sträva efter att minimera påverkan av denna exceptionella situation på dina leveranser, men vi kan inte garantera normala leveranstider för beställningar under dessa dagar.

Har du frågor om eventuella förseningar på din leverans kan du kontakta oss här