Hygien på veterinärmottagningar

Med en god hygien förebygger man spridning av sjukdomsalstrare på kliniken, upprätthåller en hög kvalitet i verksamheten och ökar den allmänna trivseln.

Hygienen på en djurklinik består av handhygien, redskaps- och instrumentvård samt av rengöring och desinficering av ytor.

Hygienpraxis på djurkliniken måste förhindra smittspridning:

  • från ett djur till ett annat via instrument och vårdartiklar
  • från ett djur till vårdpersonalen
  • från vårdpersonalen till ett djur
  • från omgivningen till ett djur.

Kiilto erbjuder sina kunder heltäckande produktlösningar och expertis kring hygien och renlighet på veterinärmottagningar

  • Hand- och huddesinfektion
  • Ytrengöring och -desinfektion
  • Tvätt- och rengöringsmedel för instrumentvården
  • Tvätt- och rengöringsmedel för textilvården

Vår egen produktutveckling och ett aktivt expertsamarbete garanterar att våra kunder får produkter, metoder och lösningar som uppfyller finländska krav.

Sakkunnig hjälp i utarbetandet av en hygienlösning, valet av produkter och andra frågor kring hygienen på djurkliniken får du av Kundrelations- och utvecklingschef Kirsi Saukkonen.