Information gällande ny lagstiftning om förpackningsåtervinning

Från och med den 1 januari 2024 träder nya regler kring producentansvar för förpackningar i kraft. En betydande förändring är att kommunerna tar över ansvaret för insamling av förpackningar. De nya reglerna innebär en tydligare inriktning på vikten av förpackningsåtervinning och uppmanar till design av förpackningar som främjar återvinning.

Det är viktigt att notera att de nya reglerna inte påverkar vilka förpackningar som kan lämnas till förpackningsinsamlingen eller vilka avfall som betraktas som ”farligt avfall”. Branschföreningen för professionell hygien och rengöring (BPHR) har sammanställt tydlig information för att ge klarhet kring vilka förpackningar som kan lämnas till återvinning och vad som gäller framöver.

Läs gärna även Naturvårdsverkets debattartikel i Aktuell Hållbarhet specifikt angående sortering av tomma handspritsflaskor.