Innovationstävlingen Kiilto Up gör idéer till tjänster

Medarbetartävlingen Kiilto Up är en del i Kiiltos omfattande arbete med forskning och utveckling. Årets vinnande bidrag är en tjänst som kan förkorta torktiden för bindningar och säkerställa dess kvalitet.

Årets upplaga av innovationstävlingen Kiilto Up vanns av ett tjänstekoncept där torkprocessen för bindning av skiktade strukturer övervakas med hjälp av en sensor.

Ledaren för det vinnande teamet, Soilikki Kotanen, som arbetar med produktutveckling på Kiilto, säger att den nya lösningen kan göra att bindningen går betydligt mycket snabbare.

”Sensorn berättar för oss exakt när limmet har torkat tillräckligt för att kunna bearbetas vidare. Vi har i allmänhet ganska generösa felmarginaler när det gäller torktider, eftersom omgivningstemperaturen och luftfuktigheten kan påverka längden på torkprocessen avsevärt.”

Den vinnande metoden kan också användas för att säkerställa bindningskvaliteten på alla delar som färdigställs på produktlinjen.

Kunden erbjuds antingen en engångskonsultation i kombination med sensormätningar eller en mer kontinuerlig tjänst med digital kvalitetssäkring.

Förutom Soilikki Kotanen arbetade även Kiiltomedarbetarna Tapani Harjunalanen och Katja Suuriniemi med vinnarbidraget.


Katja Suuriniemi, Tapani Harjunalanen och Soilikki Kotanen.

Nya idéer förädlas

Jussi Hannula, som håller i Kiilto Up-tävlingen, förklarar att det var tredje gången den årliga tävlingen hölls.

”Vi gör mycket forsknings- och utvecklingsarbete på Kiilto och det dyker upp bra idéer överallt i företaget. Målet med innovationstävlingen är att belysa dessa nya idéer och hjälpa företaget att förädla dem ytterligare. Det gör det också möjligt för människor från olika team eller städer att få jobba tillsammans.”

Hannula säger att tjänsteverksamheten valdes till årets tema eftersom det är ett viktigt strategiskt område för Kiilto. Koncepten som tog sig till final var av mycket hög kvalitet, och alla idéer ansågs ha potential att finnas i Kiiltos verksamhet i framtiden.

Andrapriset gick till en revisionstjänst som hjälper till att öka resurs- och energieffektiviteten i professionella kök. Lösningen innehåller också en centraliserad portal för t.ex. rapporter om tekniskt underhåll.

Tredje pris fick en tjänst med en beläggning som bland annat kan användas för att förlänga rengöringsintervallen för olika typer av ytor. Specialdesignade beläggningar kan t.ex. användas för att förhindra att graffiti fastnar på vissa ytor eller för att öka effektiviteten hos solpaneler.

Kunder kommer in i pilotfasen

Soilikki Kotanen säger att teamet just nu håller på att utveckla den digitala kvalitetssäkringstjänsten.

”Vi intervjuade våra kunder tidigt i processen och gjorde en kartläggning av deras erfarenheter och önskemål. Nu, i pilotfasen, kan vi inkludera ännu fler kunder. Vi letar efter plywoodtillverkare som använder ett tvåkomponents polyuretanlim”, säger Kotanen.

Hon är övertygad om att sensorer kommer att vara det som gäller för bindningsprocesser i framtiden och jämför dem med träningsklockor.

”Visst, du kan sova och träna utan att ha en sportklocka. Men när du har använt klockan ett tag är det svårt att föreställa sig hur du kunde klara dig utan den, eftersom du får så mycket användbar information från den”, säger hon.

Video: Kiilto Up 2021 winner speeds up bonding process and ensures its quality