Insta och Kiilto arbetar tillsammans för ungdomars mentala hälsa

De rådande undantagsförhållandena har ökat på behovet av mentalvårdstjänster som är riktade mot ungdomar. Insta och Kiilto, två väletablerade familjeföretag i Birkaland, kom i våras överens om ett välgörenhetssamarbete vars föremål skulle väljas av företagens personal.  Yeesi ry, en förening för ungdomars mentala hälsa som utför resursbaserat mentalvårdsarbete och främjar välbefinnande bland ungdomar, vann omröstningen och fick en donation på 10 000 euro.

Att det var just ungdomarnas situation som väckte röstarnas empati glädjer Eeva Solja, varumärkes- och kommunikationschef vid Kiilto.

“När vi startade samarbetet mellan våra företag hade vi ingen aning om att dessa frågor kring ungdomars mentala hälsa skulle bli så aktuella som de nu blivit under undantagsförhållandena. Att samla in, samordna och rikta våra resurser mot att återhämta oss från krisen känns nu oerhört viktigt”, funderar Solja.

Enligt Solja kom det naturligt för dessa två familjeföretag att rikta stödet mot just ungdomar.

“Insta fyller 60 i år, och vi passerade just en viktig milstolpe då Kiilto fyllde hundra år. Att fästa blicken på framtiden och de kommande årtiondena är något som är ingrott i kulturen hos båda företag. Det är ungdomarna som bygger upp framtidens arbetsliv och samhälle,” säger Solja.

Personalen bidrar med hjälp

Enligt Niklas Mattson, vice styrelseordförande vid Insta Group, var den ursprungliga planen att förebygga utslagenhet genom att hjälpa ungdomar att hitta sin plats i arbetslivet.

“Att identifiera sina egna styrkor och förbättra sina arbetslivsfärdigheter kan vara svårt, särskilt för ungdomar som riskerar att bli utslagna. Behovet av akut hjälp har förändrats på grund av coronavirusets påverkan på samhället, och vi var alla eniga om att vi ville svara på det nya behovet”, säger Mattsson.

“Yeesi behöver stöd för att kunna möta den ökade efterfrågan på verksamhet på nätet. Sekasin-chatten är en riksomfattande chattjänst för ungdomar och unga vuxna i åldersgruppen 12–29 med utökade öppettider. Tjänsten stöder ungdomarnas mentala välbefinnande och hjälper dem att klara sig genom mentala problem. Yeesi tillhandahåller en gruppchatt som låter chattbesökarna tillbringa den tid de står i chattkön på ett trevligt sätt och ger en möjlighet till kamratstöd”, berättar Sonja Raunio, verksamhetschef vid Yeesi ry

Donationen går till att möjliggöra Sekasin-gruppchattens verksamhet. Enligt Mattson var det dessutom viktigt för båda företagen att inte bara donera pengar, utan att också få personalen att involvera sig i välgörenhetsarbete.

“Vi ville ge personalen en möjlighet att vara med och hjälpa, oavsett om vilket föremål som fick mest röster. Tillsammans med Yeesi har vi planerat en verksamhetsmodell som ger frivilliga i personalen hos Kiilto och Insta en möjlighet att anmäla sig till frivilligarbete. Vi tror att personalen upplever det som särskilt betydelsefullt i denna situation vi är i just nu”, säger Mattson förtroendefullt.

Vad är Yeesi ry?

Yeesi ry, Finlands första riksomfattande förening för ungdomars mentala hälsa, främjar ungdomars mentala välbefinnande enligt från ungdomar till ungdomar-principen. Yeesi driver ett målinriktat och deltagande samarbete som främjar ungdomars mentala hälsa.  

“Vi finns till för att förse ungdomar med förutsättningar, färdigheter och möjligheter som stärker deras egna och andra ungdomars mentala välbefinnande i så väl deras egen vardag som i hela samhället”, sammanfattar Raunio.

”Livet består av olika perioder som antingen ökar eller minskar våra krafter. Nu om någonsin behöver var och en av oss stöd med att ta hand om sitt mentala välbefinnande.”

Ytterligare information:

Eeva Solja
Varumärkes- och kommunikationschef
Kiilto Family Oy

eeva.solja@kiilto.com
050 5020 501

Niklas Mattsson
Vice styrelseordförande
Insta Group oy

niklas.mattsson@insta.fi