Kiilto AB och TM Progress AB går samman och stärker positionen ytterligare på den svenska marknaden

Kiilto-koncernen fusionerar sina svenska dotterbolag TM Progress AB och Kiilto AB som ett led i att ytterligare stärka sin position på den svenska marknaden.

Företag med expertis och lång erfarenhet

TM Progress är en av de ledande aktörerna på den svenska marknaden för golvavjämning. Bolaget har under 40 år framgångsrikt arbetat med golvavjämning och har idag en ledande position med sina helhetslösningar. De senaste åren har präglats av stark tillväxt och allt större marknadsandelar. Utveckling och tillverkning sker helt i egen regi och med en egen flotta av moderna pumpbilar och ett nätverk av certifierade entreprenörer erbjuder bolaget kompletta entreprenader för golvavjämning över hela Sverige.

Kiilto startade sin svenska verksamhet 1987 och erbjuder idag ett mycket brett utbud inom bygg och industrilim. Bland annat våtrumssystem med toppresultat i branschtester, limlösningar för diverse olika ytskikt samt kundanpassade limlösningar i flertalet varierade industrimiljöer.

Stora tillväxtmöjligheter trots en vikande konjunktur

Fusionen som kommer att genomföras under 2020 innebär att verksamheterna samlas under bolagsnamnet Kiilto AB och kommer efter sammanslagningen omsätta över 400 MSEK med ca 50 anställda.

– Som bolag gäller det att ständigt besitta en vilja och ambition att fortsätta utvecklas då förändringstakten i världen runtomkring oss är hög.  Kiilto som koncern har både styrkan och musklerna av att vara en stor industriell aktör – men även entreprenörsdrivet, flexibiliteten och investeringsviljan som krävs för att fortsätta växa. Fusionen är helt i linje med Kiiltos tillväxtstrategi. Trots en vikande konjunktur ser jag positivt på våra fortsatta tillväxtmöjligheter, vi sätter nu strukturen både i organisation, produkt- och tjänsteportfölj som gör att vi tack vare våra fantastiska medarbetare kommer att fortsätta växa och ta ytterligare marknadsandelar, säger Johan Engwall, vd på Kiilto AB och TM Progress AB.

Johan Engwall blir även vd för det nya Kiilto AB som kommer att ha sitt huvudkontor i Örnsköldsvik. Utöver en produktionsanläggning i Hallstahammar finns två kontor och ett lager i Stockholm, produktionsanläggning i Örnsköldsvik samt försäljningskontor över hela landet.

– Vi har en gedigen plattform av duktiga, engagerade och kompetenta medarbetare som är grunden för vår fortsatta tillväxt. Vi kommer även fortsättningsvis att stärka upp laget genom ytterligare rekryteringar, berättar Johan Engwall.

Bredare produkt- och tjänsteportfölj med gemensamt varumärke

Samtliga produkter och tjänster i det nya bolaget kommer att marknadsföras under varumärket Kiilto Pro.

– Sammanslagningen innebär att vi blir starkare på den svenska marknaden genom en bredare portfölj av produkter och tjänster samt en stärkt organisation för att fortsätta växa och ta ytterligare marknadsandelar. Vår absoluta övertygelse är att såväl befintliga som nya kunder tydligt ska märka fördelarna när vi blir ett bolag, säger Johan Engwall.

Samarbete som framgångsstrategi

Historiskt har grundstenarna i bolagen varit ett nära, ömsesidigt och långsiktigt samarbete med såväl kunder som samarbetspartners.

– Denna ambition vill vi vidareutveckla genom bibehållen lyhördhet för våra kunders utvecklings-områden. Med den breda kompetensen i vår nya sammanslagna organisation kommer vi att kunna erbjuda våra kunder ett ännu bredare stöd i att utveckla våra och våra kunders affärer.  Våra erfarenheter från olika branscher och affärsområden erbjuder ett unikt perspektiv för att skapa värde för våra kunder. Exempelvis vårt tydligt ökade miljöfokus liksom vidareutveckling av utbudet av såväl våra produkter som tjänster. Målsättningen är att såväl vi som våra kunder blir bättre tillsammans, säger Helena Lundström, försäljningschef på Kiilto AB och TM Progress AB.

För mer information, vänligen kontakta

Johan Engwall, VD, Kiilto AB och TM Progress

Tel: 070-345 53 45

johan.e@tmprogress.se

Helena Lundström, försäljningschef, Kiilto AB och TM Progress

Tel: 072-564 00 36

helena.l@tmprogress.se

Om Kiilto

Kiilto är en finländsk familjeägd koncern, med en hundraårig historia och en vision som sträcker sig till år 2080. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför lösningar inom kemisk industri för fyra olika affärsområden: byggverksamhet, industrilim, professionell hygien och konsumenter. De viktigaste principerna bakom vår verksamhet är närhet, miljöledarskap och engagemang för framtiden. Vi är verksamma i 11 länder och sysselsätter över 1 000 personer.  www.kiilto.com                         

Om TM Progress

TM Progress AB är sedan 2018 ett helägt dotterbolag i Kiilto koncernen. Vårt fokus är att leverera helhetslösningar inom golvavjämning. Vi har över 40 års erfarenhet och utvecklar, tillverkar och säljer helt i egen regi. Idag är vi rikstäckande med leveranser i säck, moderna pumpbilar eller entreprenad. Entreprenaderna utförs via vårt nätverk av certifierade TM Entreprenörer. Försäljning sker via våra försäljningskontor i Sverige.