Kiilto får silvermedalj i EcoVadis hållbarhetsvärdering

Kiilto har tilldelats ett silverbetyg från EcoVadis-bedömningen på 21 hållbarhetskriterier fokuserade på fyra nyckelprestationsområden: Miljö, Arbete & Mänskliga Rättigheter, Etik och Hållbar Upphandling. Detta resultat placerar Kiilto bland de 25 % bästa företagen som betygsatts av EcoVadis.

EcoVadis är världens största och mest pålitliga leverantör av hållbarhetsbetyg, vilka skapar ett globalt nätverk av mer än 100 000+ betygsatta företag. Dess metodik är baserad på internationellt erkända principer och standarder som Global Reporting Initiative (GRI), UN Global Impact och ISO 2600 samt offentliga företagsrapporter, frågeformulär och externa datakällor.

I och med den här externa valideringen från EcoVadis kan våra kunder och intressenter känna ett större förtroende och pålitlighet innan de inleder samarbete med oss. Denna tredjepartsbedömning hjälper oss även att bättre förstå vår miljömässiga och sociala hållbarhet samtidigt som vi identifierar förbättringsområden.

Hjälper oss att hjälpa dig

”Att nå silvernivån är en tydlig indikator på att vi har stärkt vårt hållbarhetsarbete, och vår kommunikation och transparens kring det. Det ger oss också en tydligare syn på hur vi ska gå vidare med att utveckla vår miljömässiga och sociala hållbarhetsprestanda. För kunderna hjälper denna tredjepartsverifiering dem att fatta välgrundade beslut och hjälper oss att hjälpa kunden att nå sina hållbarhetsmål, vilket är kärnan i vår kultur”, säger Laura Heinovaara, Kiilto Sustainability Communications Manager.