Kiilto fick sitt trettonde Framgångs-certifikat – Att tilldelas det sällsynta Återkommande Framgångs-märket är resultatet av varje Kiiltonians arbete

Mindre än 1% av företagen tilldelas Framgångs-certifikatet för mer än 10 år i rad. Kiilto fick sitt trettonde Framgångs -certifikat och är ett av de sällsynta Återkommande Framgångs -företagen.

Certifikatet tilldelades Kiilto Family Group av Kauppalehti, som är en finsk handelsinriktad tidning som funnits sedan 1898. För att få Framgångs-certifikatet utvärderar en finansanalytiker företaget och tilldelar certifikatet om de anser att företaget presterar bättre än sina konkurrenter.

För att erhålla certifikatet mäts företagets finansiella situation inom sex olika områden:

  • tillväxt
  • lönsamhet
  • vinst eller förlust
  • likviditet
  • solvens
  • risktolerans

Inom varje område jämförs företaget med företag i sin egen storleksklass, med alla företag i Kauppalehtis företagsdatabas och med företag i sin egen bransch. Betyget för Framgångs-certifikatet är det enda betyget på den finska marknaden som både identifierar risker och skiljer mellan bra företag. Enligt Kauppalehti delar Framgångs-certifierade företag en gemensam vision om mod och viljan att göra affärer bättre än andra.

”Vi är mycket glada över detta erkännande, som bekräftar vår övertygelse om att Kiilto länge har varit och fortsätter att vara en finansiellt stabil och pålitlig partner”, säger Arto Raivio, VD för Kiilto Family. ”Vi är i gott sällskap med de andra Återkommande Framgångs-företagen och stolta över alla Kiiltonians, eftersom alla har gjort detta erkännande möjligt med sitt eget bidrag”, fortsätter Raivio.