Kiilto förstärker sin position som betydande kökshygienpartner genom att förvärva Svenska Diskbolaget AB

KiiltoClean AB har förvärvat Svenska Diskbolaget AB, som är förtagets långvariga leverantör av fasta disklösningar. Därmed förstärker Kiilto sin position som en betydande partner för livsmedelsbranschen i Norden. 

”Vi är mycket glada åt att hälsa Diskbolagets personal välkomna till Kiilto. Tillsammans med deras kunnande tror vi att vi kan vidareutveckla den fasta disklösningen och hela vår affärsverksamhet inom livsmedelsbranschen”, säger Juha Suoniemi, Kiiltos affärsområdesdirektör för professionell hygien. 

Genom förvärvet kan Kiilto serva sina nuvarande och nya kunder inom livsmedelsbranschen med lösningar som är ännu bättre och med ett större helhetsgrepp. Det ger även Kiilto en stabil plattform på den nordiska marknaden med möjlighet att bygga upp och expandera sin serviceverksamhet Kiilto Pro. 

En strategisk anpassning till nytta för kunderna 

Kiilto har för avsikt att utveckla servicelösningar för livsmedelsbranschen som ett strategiskt fokusområde för sitt affärsområde professionell hygien. Fasta diskmedel spelar en mycket viktig roll i planeringen. Svenska Diskbolaget är expert inom detta område med väl belagda produktinnovationer och för att ha uppnått en hållbar och lönsam tillväxt.  

”Vi har samarbetat under många år och känner redan varandra väl, så vi är övertygade om att detta förvärv kommer att bli bra för båda parter. Vårt mål är att fortsätta det fantastiska arbete som Svenska Diskbolaget har utfört under många år med sina kunder, och att fortsätta att stärka och utveckla samarbetet med kunderna ännu mer”, fortsätter Suoniemi.  

Med en utökad portfölj inom livsmedelstjänster kan Kiilto erbjuda bättre och mer omfattande lösningar till kunderna, både gamla och nya.   

”Vi har redan många års samarbete bakom oss, och det känns som att detta förvärv är det logiska steget framåt. Vi kan se synergieffekter som kommer att ge oss nya och utmanande marknadsmöjligheter. Personalen är full av förväntan, och det blir verkligen spännande att ingå som en medlem i Kiilto-familjen. Nu ser vi fram mot att tillföra så mycket vi kan till Kiilto Pro livsmedelsservice”, tillägger Stefan Mosell, Svenska Diskbolagets VD. 

Verksamheten fortsätter som tidigare  

”Vi är mycket glada åt denna förändring, men det är också viktigt för oss att säkerställa att den dagliga verksamheten löper vidare, och att vi fortsätter att ta hand om våra kunder och vår personal”, konstaterar Suoniemi. 

  

Kiilto 
Kiilto är en familjeägd företagsgrupp i Finland med över hundra års historia och en vision som sträcker sig fram till 2080. Kiilto utvecklar, tillverkar och marknadsför lösningar för kemiindustrin inom fyra affärsområden: bygg, industriella lim och brandskydd, professionell hygien samt konsumentsektorn. De viktiga principerna bakom Kiiltos verksamhet är en ledande ställning på miljöområdet, närhet och engagemang för framtiden. Företaget har verksamhet i 11 länder och sysselsätter närmare 1 000 personer. 2020 uppgick gruppens nettoförsäljning till 294 miljoner euro.  
www.kiilto.com

 

Svenska Diskbolaget AB 

Svenska Diskbolaget AB startade sin verksamhet 1995 i Limhamn i Sverige. Företaget tillverkar och säljer rengöringsmedel och doseringssystem och erbjuder teknisk support och service av diskutrustning. Det samarbetar med ca 60 grossister och återförsäljare och närmare 400 restauranger i södra Sverige. Företaget har 10 anställda och en nettoförsäljning på 45 MSEK 2019.  
www.diskbolaget.se  

  

Mer information: 

Juha Suoniemi 
Business Area Director, Professional Hygiene 
Kiilto 
Tel. +358407639674  
juha.suoniemi@kiilto.com 

Patrik Hene 
VD Sverige 
KiiltoClean AB 
Tel +46 72 225 38 85 
patrik.hene@kiilto.com 

Stefan Mosell 
VD 
Svenska Diskbolaget AB 
Tel +46 709 24 82 01   
stefan@diskbolaget.se