Kiilto förvärvar CCS Healthcare Holding AB – blir ledande leverantör av hygienlösningar på den nordiska marknaden

Den 1 mars 2019 köpte Kiilto, som firar 100-årsjubileum i år, samtliga andelar av svenska CCS Healthcare Holding AB. Kiilto är sedan tidigare ledande inom hand- och ytdesinfektionslösningar på den finska marknaden, och nu blir man marknadsledande även i Sverige, Norge och Danmark. Affären innebär att båda företagen kan erbjuda ett bredare sortiment av lösningar och tjänster.

Kiilto, ett finskt familjeföretag som grundades 1919, strävar efter att bygga en hållbar framtid och skapa välbefinnande från renhet, med utgångspunkt i människor och miljö. Kiilto utvecklar, tillverkar och marknadsför lösningar för kemiindustrin, och verksamheten är uppdelad i fyra affärsområden: bygg, industriella förbindnings- och hygienlösningar, professionell renlighet och hygien samt konsumentprodukter. 2018 fanns Kiilto och företagets dotterbolag i nio länder och hade ca 800 anställda. Samma år var Kiiltos omsättning omkring 165 miljoner euro. Kiiltos kärnprinciper är närhet, engagemang för framtiden och en ledande ställning på miljöområdet.

CCS Healthcare Holding AB är ledande tillverkare och distributör av hygien- och förstahjälpenprodukter på den nordiska marknaden. Företaget grundades 1860. CCS Healthcares verksamhet är uppdelad i två affärsområden: arbetsplatshygien och arbetsplatssäkerhet. Förra året var CCS Healthcares omsättning ca 41 miljoner euro. Andelarna såldes av den svenska private-equity-firman Segulah och företagets ledning.

”Vi är mycket nöjda med CCS Healthcares resultat och den nuvarande ledningens prestationer de senaste åren. Vi är övertygade om att Kiilto som ny ägare kommer att stärka och vidareutveckla CCS Healthcares position på de viktiga marknaderna i Norden och Europa”, säger Sebastian Ehrnrooth, styrelseordförande för Segulah Advisor AB.

Nya marknader

I och med förvärvet blir CCS Healthcare Holding AB en del av KiiltoClean Group. KiiltoCleans mission, välbefinnande från renhet, är tillämpbar även för CCS Healthcares befintliga kunder. Mer än hälften av Kiiltos omsättning från affärsområdet för professionell renlighet och hygien kommer, när förvärvet har genomförts, att genereras utanför Finland.

”Förvärvet är i linje med vårt mål att öka tillväxten och befästa vår position som internationell leverantör av professionella renlighets- och hygienlösningar i vårt nuvarande verksamhetsområde Finland, Baltikum och Ryssland, men även i Sverige, Norge och Danmark”, säger Kari Laakso, vd för KiiltoClean Group.

Gemensamma värderingar är en bra grund för tillväxt

De båda företagen har många gemensamma värderingar: hög kvalitet, kundinsikt, hållbar utveckling och fokus på kompetens. Den nordiska miljömärkningen Svanen förekommer på båda företagens produkter.

”De senaste åren har CCS Healthcare förändrat sin verksamhet väsentligt och uppvisat kraftigt ökad lönsamhet. Genom att kombinera CCS Healthcare med Kiilto skapar vi ett nordiskt kraftpaket, väl ägnat åt framtida tillväxt”, säger Dario Aganovic, CEO för CCS Healthcare Holding AB.

Båda företagen förstår att kunden är utgångspunkten för all verksamhet. Kiiltos mål är att leverera bästa möjliga service lokalt och att vara den mest attraktiva samarbetspartnern för andra företag. ”Kunden är kung” är en av Kiiltos grundprinciper.

”Kunden ska vara kung även när vi integrerar våra verksamheter. CCS Healthcares nuvarande kunder får tillgång till ett bredare sortiment av renlighets- och hygienlösningar. Starka varumärken kommer att komplettera lokala sortiment, och den moderna produktionsanläggningen i Assens, Danmark, är ett perfekt tillskott till vår produktionskapacitet. Förvärvets största vinnare är kunderna”, säger Kari Laakso.

Mer information:

Kari Laakso, vd

KiiltoClean Group

+358 40 765 61 17

E-post: kari.laakso@kiilto.com

www.kiiltoclean.com

Dario Aganovic, CEO

CCS Healthcare Holding AB

+46 72 555 11 01

E-post: dario.aganovic@ccshc.com

www.ccshc.com