Kiilto hjälper Muminvärlden att återvinna plast

Muminvärlden och Kiilto har startat ett pilotprojekt för att minska på plastavfallet. Kiilto har startat motsvarande projekt också på andra håll.

Marknadsföringschef Ann-Karin Koskinen berättar, att man i Muminvärlden länge funderat på, hur företaget kunde främja återvinningen av de plastförpackningar som används. 

”På konsumentsidan fungerar återvinningen av plastförpackningar, men inom företagsvärlden finns fortfarande många utmaningar beträffande återvinning. Vi ville göra någonting åt saken, men visste inte riktigt hur vi skulle gå vidare”, beskriver Koskinen.

Senaste vår fick man i Muminvärlden veta, att Kiilto letade efter en partner till pilotförsöket för återvinning.

”Vi gick entusiastiskt med. Tillsammans med Kiilto har vi nu funderat ut tillvägagångssätt som passar just oss.”

Olika plastmaterial separeras

Kiiltos produktutvecklingschef Heidi Kähkönen berättar, att utmaningarna med plaståtervinning inom företagsvärlden består av exempelvis sortering efter uppkomstsätt.

”De olika plastsorterna måste sorteras separat och det ökar arbetsbördan. Ett annat problem kan vara, att det inte kommer in tillräckligt av olika material.”

På Muminvärlden används Kiiltos städ- och kökshygienprodukter föryrkesbruk. Under pilotförsöket insamlas HDPE-plastförpackningarna från dessa, det vill säga de förpackningar som innehåller polyeten med hög densitet, i separata insamlingskärl.

”Vi har försett insamlingskärlen i Mumindalen med utförliga direktiv om vilka förpackningar som kan insamlas och vilka som ska behandlas.”

”Det är fint att göra sakerna rätt”

Mikko Mustalampi som är fastighetschef på Muminvärlden berättar, att det vid personalens avfallsstationer finns två skilda insamlingskärl för Kiiltoprodukternas tomma förpackningar.

”Efter det här sköljs de tomma förpackningarna – måttfullt med kallt vatten – och korkarna, förslutarna och spraymunstyckena avlägsnas. Därefter lastas de i en transportbehållare. Då behållaren fyllts, transporterar vår samarbetspartner från avfallservicebranschen den till sin plastterminal.”

”Återvinningen orsakar en aning, men faktiskt bara marginellt mer arbete än att bara lägga förpackningarna bland energiavfallet. Framförallt är det fint att göra sakerna rätt”, reflekterar Mustalampi.

 

I överensstämmelse med Muminfilosofin

Koskinen berättar, att plaståtervinningen lämpar sig väl för Muminvärldens värderingar.

”Det ingår i Muminfilosofin, att värna om naturen. Muminvärlden är byggs på ett hållbart sätt – exempelvis Muminhuset är ett alldeles äkta trähus.  För att skydda växterna och djuren på ön promenerar människorna dessutom genom skogen och över klipporna längs träspångar.”

”Vi vill även annars visa exempel på naturvänliga tillvägagångssätt, inte skolmästaraktigt, utan försynt.”

De unga bland personalen är miljömedvetna

Mustalampi påminner om, att det om somrarna arbetar ett par hundra ungdomar på Muminvärlden.

”Ungdomarna är ytterst miljömedvetna och uppvuxna med exempelvis en värld med återvinning. Vi får mycket snabbt kommentarer av dem, ifall vi inte enligt deras mening agerar på ett riktigt sätt.”

Hon påpekar, att de ungdomar som svarar för städningen inte är städproffs. Detsamma gäller henne själv.

”Vi har överlag fått många goda råd om städning och hygien av Kiilto, och inte enbart beträffande återvinning. En dylik heltäckande service är viktig för oss. Vår säsong är livlig och allting måste fungera flexibelt.”

Berättelsen fortsätter

Pilotprojektet på Muminvärlden pågår hela sommaren.

”Under hösten utvärderar vi vilka erfarenheter vi har fått av projektet. Då kommer vi också säkert att överväga om det vore på sin plats att utvidga återvinningen att omfatta även andra plasttyper,” berättar Ann-Karin Koskinen.

Heidi Kähkönen nämner, att Kiilto är i färd med att starta liknande pilotförsök med flera andra företag.

”Vi vill hjälpa våra kunder med återvinningen. I återvinningsekonomins namn vill vi utföra gärningar som har effekt.”

Hon berättar, att målsättningen på längre sikt är att åstadkomma ett slutet kretslopp.

”Då skulle vi alltid tillverka nya Kiiltoförpackningar av Kiiltos förpackningar.