Kiilto-koncernen planerar att slå samman sina svenska företag, Kiilto AB och TM Progress AB, för att erbjuda kunderna mer omfattande lösningar

Den hundra år gamla, familjeägda Kiilto-koncernen planerar att slå samman sina företag, Kiilto AB och TM Progress AB, i Sverige. Syftet är att tillhandahålla kunderna en bredare portfölj av lösningar genom att slå samman de två företagen.  

TM Progress AB, som grundades år 1974, förvärvades av Kiilto i juni 2018. Dess nettoförsäljning var cirka 27 miljoner euro år 2019. Kiilto AB, ett lokalt företag inom Kiilto Family-koncernen, som är baserad i Finland, har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1987. 

Hittills har de två företagen, Kiilto AB och TM Progress AB, bedrivit verksamhet som oberoende enheter. Den planerade sammanslagningen skulle möjliggöra en mer omfattande portfölj av lösningar och system för golvbeläggning och våtrum för våra kunder, och skulle på så vis hjälpa Kiilto att betjäna sina kunder på ett ännu bättre sätt i framtiden. Den planerade sammanslagningen kommer inte att påverka de geografiska platser där Kiiltos verksamheter för närvarande bedrivs. 

Injo Golv AB och Peter Rosén Åkeri AB ingår inte i denna planerade sammanslagning. 
 

Kontaktuppgifter för att få mer information:

Johan Engwall
Managing Director, TM Progress AB
johan.engwall@tmprogress.se
+46703455345