Kiilto lanserar nya, miljövänligare bearbetningsvätskor

Kiilto lanserar växtbaserade och miljövänliga Easycool Futura-bearbetningsvätskor. Produkter tillverkade av förnybara råvaror är inte bara miljövänligare utan också säkrare att använda samt bättre än tidigare vad gäller deras kyl- och smörjegenskaper.

Växtbaserade Easycool Futura och Easycool Futura 20 är resultatet av Kiiltos egen produktutveckling.

”I tillverkningen av dessa har vi inte använt fossila råvaror, och att ersätta dessa med förnybara råvaror var länge en kostnadsfråga. Med nuvarande råvaror utgör kostnaderna inte längre någon tröskel”, berättar Timo Esko, Affärsutvecklingschef hos Kiiltos avdelning för skogs- och metallindustrin.

Vid tillverkning av smörj- och ytaktiva komponenter i nya bearbetningsvätskor används vegetabiliska oljeestrar. Vegetabiliska oljeestrar som används som smörjmedel fastnar lättare än mineraloljebaserade smörjmedel på den yta som ska smörjas.

”Våra produkter är avsedda specifikt för metallindustrin för att främja fossilfri produktion. Huvuduppgiften för bearbetningsvätskor är smörjning vid bearbetning av stål. Klingorna håller längre och ytans kvalitet förblir bättre när smörjningen fungerar”, förklarar Esko.

Mat till bakterierna

Easycool Futura-bearbetningsvätskorna är biologiskt helt nedbrytbara. De behöver inte hanteras som miljöfarligt avfall utan kan gå direkt i avloppet. ”I biologiska reningsverk avlägsnas skadliga ämnen med hjälp av bakterier. Våra bearbetningsvätskor fungerar som mat för dessa mikrober.

Esko påminner om att i praktiken hamnar endast en liten del av bearbetningsvätskorna i avloppsvattnet. Normalt går samma vätskor runt i maskinerna under ett år.  Merparten av förbrukningen uppstår från vätskan som följer med stycken och tvättas ur efter bearbetningen.

”Biologisk nedbrytbarhet är en viktig faktor i den kedja med vilken vi minskar miljöpåverkan från industriell verksamhet. Kraven på att ta hänsyn till miljövärden återspeglas så småningom även till verkstäder”, tror Esko.

Trygg och säker arbetsdag!

De nya bearbetningsvätskorna är också säkrare än mineraloljebaserade vätskor att använda eftersom växtbaserade vätskor inte avger skadliga mineraloljeaerosoler i andningsluften. Produkterna innehåller inte heller allergiframkallande biocider. Som emulgeringsmedel används derivat av vegetabiliska oljeestrar.

”Industrins rengöringsmedel har varit till och med farliga att använda. Mineraloljesprayerna orsakade yrkessjukdomar och exponeringar innan man uppmärksammade deras negativa hälsoeffekter. Vegetabiliska oljor är däremot inte allergiframkallande.”

Marknadsandelen för bearbetningsvätskor baserade på fossila mineraloljor är 95 procent så att miljövänligare alternativ har fortfarande en del att ta igen. Timo Esko tror att även mera konservativa industribranscher böjer sig till slut för fakta och måste ta miljöhänsyn i all sin verksamhet.

”Förändringen sker inte över en natt men den sker. Kiilto är med i utvecklingen. Vi kommer att lansera liknande utvecklingar av våra övriga produkter”, berättar Esko.