Kiilto lär barnen att tvätta händerna på rätt sätt

När den årliga influensasäsongen närmade sig besökte Kiiltos experter några daghem, förskolor och lågstadieskolor i Åboregionen för att tillsammans med barnen tvätta händerna. FN:s Internationella handtvättardag infaller den 15 oktober varje år. Kring denna temadag vill Kiilto påminna om vikten av att tvätta händerna.

God handhygien är det effektivaste sättet att stoppa spridningen av olika sjukdomar. ”Barnen hade redan de rätta greppen” berömmer Mirkka Marjanen från Kiilto. ”Slarvig tvätt av händerna beror säkerligen oftast på att man har bråttom eller är otålig och inte på att man inte behärskar tekniken” fortsätter Marjanen.

Syftet med besöken var att genom lek lära barnen rätt teknik för handtvätt och att uppmärksamma personalen på att reservera en liten stund för handtvätt vid många olika tillfällen under dagen. Alla barn fick Handtvättmästarens pass, där de skulle samla markeringar för varje gång de tvättat händerna. När passet var fullt med markeringar fick varje barn en guldmedalj.

Kemisten Juha Issakainen från Kiilto hade på laboratoriet i Åbo utvecklat ett blått ämne för övningsändamål. Ämnet doserades i barnens händer för att färga händerna blåa och sedan tvättade barnen bort den blåa färgen med tvål. Färg som fanns kvar avslöjade att barnen inte hade tvättat ordentligt till exempel mellan fingrarna. Det var väldigt trevligt att se att alla inspirerades till att lära sig att tvätta händerna och tvättade händerna noga. Många visste också redan att handtvätt är viktigt för att ”bekämpa basiluskerna”, konstaterade Niko Lindström från Kiilto efter besöket. Med hjälp av tvål och bra vägledning fick alla barn bort den blåa färgen från sina händer. ”Det är absolut värt att ordna motsvarande handtvättarskolor även i fortsättningen”, konstaterar Lindström. Föräldrarna till de barn som deltog i aktiviteten har lämnat feedback efter besöket och berättat att barnen tvättar händerna mer noggrant nu även hemma.  Kiilto uppmuntrar alla såväl barn som vuxna att anta utmaningen och tvätta händerna noggrant inte bara på FN:s Internationella handtvättardagen utan även alla andra dagar.

Se Kiiltos video om handtvättarskolan