Kiilto Pro – förbättrade tjänster för proffs

För att fokusera sina styrkor och ännu bättre svara mot kundernas, inledde Kiilto i början av året en omfattande varumärkesutredning. Slutresultatet blev ett enhetligt Kiilto, och grundandet av det proffsorienterade varumärket Kiilto Pro. Under Kiilto Pro samlar Kiilto alla produkter och tjänster riktade specifikt till företagskunder.

Kiilto fräschade samtidigt upp även sin logotyp, som redan nästan blivit en ikon. Produkterna, tjänsterna och innehållen riktade till proffs är i fortsättningen lätta att identifiera när de härleds ur den nya Kiilto Pro-logotypen. Till stöd för varumärket finns även en fackmässig bildbank. I fortsättningen märker kunderna förändringarna även i form av tydligare kundservice och ett bredare utbud.

Hos Kiilto anser vi att företagets olika affärsområden är olika skeden av samma livscykel. Ett exempel är hur planering och nya lösningar inom byggande åtföljs av upprätthållande av renhet och hygien för användarna. Samma oavbrutna följd gäller även i industrin.

”I stället för att verka inom ramarna för våra organisationsgränser i våra koncerner Kiilto och KiiltoClean, vill vi med hjälp av Kiilto Pro än kraftigare än tidigare föra fram vår kompetens inom alla branscher; byggande, lösningar inom bindemedel och rengöring för industrin samt professionell renlighet och hygien”, berättar KiiltoCleans marknadsföringschef Arja Seppälä.

Åsikten delas av Kiilto Oy:s marknadsföringschef Outi Jalo: ”Trots att vi själva länge har byggt vår kommunikation runt våra olika företag, har vi för våra kunder varit ett Kiilto redan i många år. Senast nu var det tid att göra detta synligt även i vår egen verksamhet.”

Reformen sker i kommunikationen och tänkesättet och påverkar inte de legala strukturerna i Kiiltos bolag. De nya logotyperna och det visuella uttrycket börjar märkas stegvis.

I juli grundades exempelvis Facebook-kanalen Kiilto Pro, som erbjuder innehåll och aktuell branschinformation för proffs. Butikslayouterna förnyas om möjligt under hösten och för förpackningarna har en övergångstid på ett år reserverats.

Till Kiiltos funktionssätt har alltid hört en ärlig äkthet där kunden uppskattas.Stark kompetens, pålitlighet samt heltäckande, säkra och ansvarsfullt genomförda lösningar har byggt partnerskap som lett till gemensam framgång. I samarbete med kunderna har även gjorts ett omfattande utvecklingsarbete, till exempel för att finna lösningar för lokala förhållanden.

”Vi är en innovativ, kompetent och tillförlitlig aktör, för vilken kunden är kung även i fortsättningen. Vi tror att vi genom denna reform kan erbjuda våra kunder en än mer heltäckande service. Det är tryggt att bygga nytt på ett stabilt fundament. En Kiilto-medarbetares handslag är även i fortsättningen ärligt och äkta”, summerar Jalo och Seppälä.

LADDA NER DEN NYA KIILTO PRO LOGOTYPEN HÄR