Kiilto samlar alla sina bolag under ett varumärke och förnyar logotypen

Det snart 100-åriga familjeföretaget Kiilto förenklar kommunikationen genom att samla bolagen under ett varumärke. Förnyelsen gäller KiiltoClean Oy som tillhandahåller lösningar inom rengöring och hygien, Kiilto Oy som tillhandahåller lösningar inom kemi- och byggnation samt koncernens moderbolag Kiilto Family Oy. Genom förändringen får bolagen också en ny gemensam logotype.

I början av året inledde Kiilto ett omfattande varumärkesarbete. Ett av målen med arbetet var att förtydliga och förenkla koncernens varumärkesstruktur och kommunikation. Resultatet var ett gemensamt Kiilto-varumärke och under det skapades också varumärket Kiilto Pro för professionella kunder.

”Kiiltos kommunikation och marknadsföring har tidigare främst varit uppbyggd kring de två största bolagen i koncernen, Kiilto Oy och KiiltoClean Oy. Organisationsstrukturerna har betonats och det har varit en utmaning att kommunicera om vår kombinerade kompetens”, säger Eeva Solja, varumärkes- och kommunikationsdirektör på Kiilto.

Förnyelsen av varumärket innebär en samordning av logotypen och det visuella uttrycket, men bryter också silostrukturerna. Kiilto har fyra affärsområden: professionell byggnation, professionell rengöring och hygien, lim och rengöring för industrin samt konsumentaffärsverksamhet. Bolaget vill att det gemensamma varumärket och den gemensamma logotypen förutom att betona utbudet även allt starkare ska uttrycka principerna som styr bolagets verksamhet och som är centrala för det förnyade Kiilto-varumärket.

”Vi vill vara framtidsinriktade och miljöledande inom branschen, vara nära kunderna och hjälpa dem att bli ledande inom sina egna branscher, såväl i Finland som internationellt”, preciserar Solja.

En varumärkesundersökning har visat att Kiilto-varumärket är mycket känt i Finland, 93 %. (Kantar TNS undersökning 5/2018). Att förnya Kiilto-logotypen var ingen lätt uppgift, eftersom logotypen nästan är en ikon i finländarnas ögon.

”Inom hela vår affärsverksamhet ryms ganska många olika behov och logotypen måste passa in på dem alla. Vi funderade mycket över vad vi vill bevara och vilka element vi är redo att avstå ifrån. Vi tycker att vi lyckades hitta en bra balans”, sammanfattar Solja.

Marko Salonen från BOND Creative Agency har skapat det nya varumärket.

Nästa år firar familjeföretaget Kiilto 100 år. Enligt Solja har det alltid legat i Kiiltos natur att vara nyskapande och blicka framåt. 

”Förnyelsen är tillsammans med vårt ambitiösa miljöprogram en del av framtidsengagemanget, något som vi har velat ska vara centralt för vårt varumärke. Jag tror att förnyelsen hjälper oss att utveckla kommunikationen både internt och externt så att den blir ännu mera kundinriktad. Vi är ett Kiilto.”

LADDA NER DEN NYA KIILTO LOGOTYPEN HÄR

Mer information:

Eeva Solja

Varumärkes- och kommunikationsdirektör

Kiilto Family Oy

eeva.solja@kiilto.com

+358 50 502 0501