Kiilto stärker produkt- och tjänsteportföljen efter fusionering med TM Progress

I dag erbjuder Kiilto AB ett stort utbud av både produkter och tjänster. Den kompetenta och engagerade personalen levererar bland annat helhetslösningar för golvavjämning.

Två viktiga aktörer på den svenska marknaden har blivit en efter att TM Progress blev en del av Kiilto under 2020. Vd Johan Engwall är särskilt glad över en större organisation i form av säljstyrka samt de stödfunktioner som nu finns i kombination med ett bredare utbud av tjänster och produkter.

– Med sammanslagningen har vi byggt en solid grund, inte bara med produkt- och tjänsteportföljen, utan också organisatoriskt. De utökade resurserna gör att vi kan fortsätta växa på den tuffa marknaden och kan erbjuda fler produkter och tjänster.

I dag har Kiilto 55 anställda runtom i Sverige. Omsättningen för 2020 landade på nästan 400 miljoner kronor och enligt Engwall är fusionen en bra grund att bygga vidare på.

Den finländska koncernen Kiilto har varit verksam i över hundra år och funnits på den svenska marknaden sedan 1987, medan TM Progress har nästan trettio års erfarenhet av entreprenad för golvavjämning.

TM Progress kompetens inom utveckling, tillverkning, försäljning och leverans av golvavjämning på den svenska marknaden breddar Kiiltos tjänste- och produktportfölj på ett välkommet sätt.

– TM Progress medför en kompetens inom ett ganska nischat område, säger Engwall.

Han betonar också TM Progress tradition av att jobba ihop med entreprenörer. När en kund beställer en golvavjämning handlar det inte enbart om att leverera avjämningsmassan, utan om att erbjuda en helhetslösning för golventreprenad.

– Kunderna får ett plant golv, de köper alltså både en produkt och en tjänst, förklarar Engwall.

Kompetent och engagerad personal

Både Kiilto och TM Progress har tidigare varit privatägda och entreprenörsdrivna, vilket bidrar till en gemensam värdegrund. Entreprenörsandan sitter fortfarande kvar fastän Kiilto AB i dag är en stor aktör på den svenska marknaden.

– Kiilto är en industriellt tung spelare som matchar TM Progress på att bra sätt. Kiiltos industriella kompetens och långsiktighet tillför mycket, säger vd Johan Engwall.

Tack vare den bredare produkt- och tjänsteportföljen och en stärkt organisation är också marknadspotentialen stor. Engwall beskriver nya Kiilto AB som en komplett samarbetspartner inom lim- och våtrumsprodukter och golvavjämning. Han uppmuntrar nyfikna kunder att slå Kiiltos säljare en signal.

– Vi berättar gärna mer.

Överlag ser bolagets framtidsutsikter goda ut, inte minst tack vare en god grund, utan också tack vare en bred kundbas och bra spridning av produkterna.

Dessutom nämner Engwall Kiiltos starka miljöfokus som en viktig konkurrensfördel – bolaget ska vara helt och hållet koldioxidneutralt år 2028.

– Vi ligger i framkant med vårt löfte till miljön.

Utöver att Kiilto har produkter och tjänster som marknaden efterfrågar bygger den största konkurrensfördelen på den kompetenta och engagerade personalen. Engagemanget i Kiilto är jämförbart med engagemanget i mindre entreprenörsdrivna företag, men i jämförelse med dem har Kiilto mycket större personalresurser och en stark ekonomi.

– Vi är en kompetent och engagerad samarbetspartner. Det finns konkurrenter med liknande produktutbud, men inte med den entreprenörsdrivna organisation vi har, säger vd Johan Engwall.