Kiilto stärker sitt företag inom byggbranschen i Finland

Kiilto köper Lakan Betonis torrproduktsfabrik i Forssa för att stärka sin pumpspackelverksamhet.  I och med köpet kommer Kiilto att påbörja tillverkningen av bulktransporterat pumpbart spackel i Finland.

Av en partner inom byggbranschen behövs smidighet p.g.a. de snabbt föränderliga kundbehoven. Inom Kiiltos servicekoncept med pumpbara spackel är det kunden som står i centrum.

Fabrikens läge nära större byggprojekt, med goda transportförbindelser, möjliggör en smidig serviceupplevelse. Tack vare köpet öppnas våra möjligheter att erbjuda kunderna ett sömlöst koncept med “produkten som en tjänst”: vi kan tillverka och leverera pumpspackel som bulkprodukt istället för i enskilda förpackningar smidigt för våra kunders förändrade behov. Kärnan i konceptet är ett brett nätverk av samarbete med olika aktörer, som gör det möjligt för oss att betjäna våra kunder över hela Finland, säger Miikka Haapa-aho, affärschef för Kiiltos byggverksamhet.

Enligt Haapa-aho är golvet, som har implementerats som en tjänst, snabbt färdigställt och minskar även besöken på byggarbetsplatsen. Eftersom produkten transporteras med tankbil i stället för i enskilda förpackningar, så minskar metoden med pumpning av golv också på förpackningsavfallet. Avfallshantering är tidskrävande och kräver arrangemang för avfallshanteringen på byggarbetsplatsen, där det begränsade utrymmet ofta är en utmaning. Spackel som kommer med pumpbil behöver heller inte skyddas för vädret, och man behöver inte reservera plats för stora säckar eller lastpallar med spackel som tidigare på de trånga byggarbetsplatserna.

Lakan Betonis nuvarande produktsortiment kommer inte att överföras till Kiilto genom köpet, utan vi får genom investeringen den tillverkningskapacitet som behövs för att kunna förverkliga en smidig pumpspackelverksamhet. Samtidigt är målet att trygga Kiiltos tillväxtpotential i framtiden. Köpet kommer att genomföras den 14.9 och då kommer även åtta anställda från produktionsföretaget i Forssa att överföras till Kiilto.

Lakka koncentrerar sin verksamhet till Loppi och Varkaus

Lakan Betoni säljer sin fabrik i Forssa och överger samtidigt produktionen av pumpbart självutjämnande golvspackel, samt största delen av sin produktionen av väggspackel. I övrigt är Lakan Betonis verksamhet för torra produkter oförändrad. Lakan Betoni kommer i fortsättningen att fokusera på sina egna starka produktgrupper, som är torrbetong, gjutbetong, murbruk och linjesaneringsprodukter. Produktionen av torrprodukter koncentreras till företagets fabrik i Varkaus. För att betjäna kunderna i Södra Finland byggs en hub med ett brett utbud i fabriken i Loppi, varifrån kunderna i fortsättningen får  miljöbetongprodukter, block, murbruk och torrbetong levererat samtidigt från en och samma plats.

Detta har en betydande logistikmässig fördel för våra kunder. Framöver kommer Lakan Betonis hela produktsortiment att fås från tre lager; från Loppi, Joensuu och Jalasjärvi, säger Pertti Halonen, verkställande direktör för Lakan Betoni.
 

Kiilto
Kiilto är ett 100-årigt finländskt familjeföretag, som skapar välmående av renlighet och bygger en hållbar framtid, med både människor och miljön i åtanke. Kiilto, som utvecklar, tillverkar och marknadsför lösningar för den kemiska industrin, verkar inom fyra områden: bygg, industriella fästlösningar, yrkeshygien samt konsumentprodukter. Kiilto är verksamt i 11 länder och sysselsätter nästan 1 000 personer totalt. Under 2019 omsatte Kiilto cirka 222 miljoner euro. Grundidén i Kiiltos verksamhet är miljöledarskap, närhet och engagemang för framtiden.

 

Lakan Betoni
Lakan Betoni är ett familjeföretag grundat år 1965. Företaget utvecklar och producerar mineralbaserade byggmaterial, som består av miljöbetongprodukter, block, murbruk, torrbetong, väggelement och färdigblandad betong. Företaget kommer i fortsättningen att verka på fyra platser i Finland; i Joensuu, där företagets huvudkontor ligger, i Loppi, Jalasjärvi och Varkaus. Lakan Betonis omsättning under 2019 var 32,4 miljoner euro och företaget har cirka 110 anställda. Lakan Betoni är det ledande företaget inom miljöbetongprodukter på konsumentområdet i Finland, och företagets produktsortiment av block är marknadens mest omfattande. Under 2020 kommer Lakan Betoni att minska betongprodukternas koldioxidavtryck med 30 % på grund av de produktutvecklingsinsatser som gjorts. 

Ytterligare information:

Miikka Haapa-aho
Affärschef för byggverksamhet
Kiilto

miikka.haapa-aho@kiilto.com
+358 (0)40 7510 813

Pertti Halonen
Verkställande direktör
Lakan Betoni Oy

pertti.halonen@lakka.fi
+358 207 481 203