Kiilto utvecklar återvinning av förpackningar för byggprodukter

Kiiltos återvinningsbara förpackningar och förpackningar av återvunnet material bidrar till att minska byggbranschens miljöpåverkan.

Kiilto har i sitt miljölöfte uppgett att år 2025 kommer 70 procent av Kiilto-förpackningar att vara återanvändbara och gjorda av återvunnet eller förnybart material.

Lilli Puntti, R&D Support Manager vid Kiilto, berättar att också byggbranschen arbetar målmedvetet för att nå detta mål.

“Under sommaren och hösten 2018 tog vi till exempel i bruk nya, helt återvinningsbara polyetensäckar för golvspackel.” 

De gamla papperssäckarna med plastfilm på insidan kommer att gradvis ersättas med polyetensäckar.

“Det gamla säckmaterialet var i praktiken helt icke-återvinningsbart. Att lösgöra plastfilmen från pappret var ett orimligt arbete.”

Att polyetensäckarna går att återvinna är inte den enda fördelen med dem. Säckarna orsakar inga dammproblem eftersom de kan tillslutas lufttätt redan i påfyllningslinjen. Det är också lättare att lagra de täta och väderbeständiga säckarna.

Återvunnet och hållbart

Kiilto har tagit i bruk och kommer att ta i bruk återvinningsbara förpackningar som har tillverkats av återvunnet material. 

“Våra spackelhinkar har tillverkats av hundraprocentigt återvunnen polypropylen. Däremot har hinkens lock tillverkats av jungfruplast. Det beror på att det i dagens läge inte är möjligt att tillverka ett tillräckligt hållbart lock av återvunnen plast. Locket belastas rätt mycket när flera förpackningar lastas på varann.”

Däremot kommer vi under år 2020 att börja tillverka fästmassasäckar av återvunnen polyeten.

“Eftersom säckarna är rätt tunna och måste ha ett stadigt handtag, innehåller materialet också 50 procent jungfrupolyeten för att säkerställa att materialet håller.”

Redan i år kommer Kiilto också att introducera helt av återvunnen polypropen tillverkade förpackningar för vägglim, tätskikt och golvlim.

Liisa Tuominen, Purchasing Manager vid Kiilto (på bilden), berättar att den återvinningsplast som Kiilto använder kommer nuförtiden i huvudsak från industriella kunder, men situationen varierar enligt tillgång.

“Återvunnen plast som kommer från industrier har bättre kvalitet och hållbarhet”, påpekar hon.

Bättre återvinning på byggplatser

Kiilto bidrar också till diskussionen om hur man kan förbättra återvinningen på byggplatser. Ämnet har också diskuterats till exempel vid ett antal workshoppar som anordnats av Motiva, miljöministeriet och Svanen-organisationen. 

“På flera byggplatser slängs även återvinningsbara förpackningar som energiavfall. Utmaningen ligger till exempel i att rengöra förpackningarna”, berättar Puntti.

“I Finland har vi dessutom långa avstånd och det skapas rätt små mängder av sådan plast som kan återvinnas på ett och samma ställe, vilket försvårar återvinning”, påpekar Tuominen.

Avfallsanläggningar, där det återvinningsbara materialet samlas, behöver större mängder av samma slags plast för att kunna genomföra processen. Sedan söndras plasten mekaniskt till mindre plastgranulat som sedan förvandlas till återgångsplast.

“Kiiltos affärsverksamhet inom professionell hygien har redan startat flera pilotprojekt med syfte att hjälpa våra egna kunder att återvinna och hitta de bästa lösningarna. Nu planerar vi ett liknande försök inom byggverksamheten”, berättar Puntti.

Kemisk återvinning är på väg

Lilli Puntti tror att återvinning av byggprodukter kommer att vara lättare i framtiden då man börjat använda kemisk återvinning i sidan av mekanisk återvinning. Kemisk återvinning innebär att plasten bryts ner till kolväten – med andra ord återgår plasten till sin ursprungliga oljeform. De första pilotanläggningarna har redan startat produktion. Neste Oyj är en de finska föregångarna inom branschen.

“Kemisk återvinning lämpar sig bra också för förpackningar som är gjorda av många olika material eller som blivit smutsiga.”

Hanna Alamylläri, Marketing Operations Manager vid Kiilto, berättar att Kiilto aktivt följer utvecklingen inom förpackningsindustrin.

“Vi kommer att ta i bruk nya, tekniskt och ekonomiskt smarta lösningar i samma takt som de blir tillgängliga.”