Kiilto utvecklar plaståtervinning tillsammans med sina kunder

Kiilto har inlett ett omfattande pilotprojekt för att minska företagens plastavfall.

I Finland återvinns konsumentförpackningar av plast, men ännu knappt några företagsförpackningar. Kiilto vill främja återvinningen av företagsförpackningar av plast. Kiilto har tillsammans med sina kunder startat ett projekt som samlar in erfarenheter av återvinning och utvecklar handlingsmodeller som lämpar sig för ändamålet.

”Vi vill främja cirkulär ekonomi och utöva en miljövänlig verksamhet. Det är klokare att låta ett bra material cirkulera än att bränna det och öka utsläppen av koldioxid ”, kommenterar Heidi Kähkönen, produktutvecklingschef på Kiilto.

”Med den iver som våra kunder, banbrytande företag inom sin egen bransch, har deltagit i projektet berättar att även de anser frågan vara ytterst viktig. De kan främja sina egna miljömål och samtidigt minska mängden avfall.

I Kiiltos projekt deltar Kaarea, SOL Palvelut, Viking Line, Nådendals Spa, Lassila & Tikanoja, Resoregionens utbildningssamkommun Raseko och en stor aktör inom hälso- och sjukvården. Kiilto genomförde tillsammans med Muminvärlden ett pilotprojekt redan i somras som innebar att företagsförpackningar av plast samlades in på ön.

L&T sköter den praktiska logistiken

Lassila & Tikanoja svarar för projektets praktiska logistik. Lassila & Tikanoja levererar företagens insamlingskärl och sköter tömningen av dessa. Sanna Peltola, Business Managerpå Lassila & Tikanoja berättar att det insamlade plastmaterialet transporteras till företagets plastbehandlingsanläggning i Sastmola.

”När plasten kommit fram kontrolleras dess kvalitet. Därefter krossas, rengörs och torkas plasten. Därefter finfördelas plasten som sedan lämpar sig som råmaterial inom plastindustrin. 

Enligt Peltola har det varit en utmaning att återvinna företagsplast, bland annat därför att det inte har funnits tillräckligt med utrustning för plastbehandling i Finland. En ny rengöringslinje avsedd för företagsplast har blivit färdig i anläggningen i Sastmola. Den gör återvinning av företagsplast möjlig.

Återvinningen av plast försvåras också av att olika plastsorter ska återvinnas separat. Kiiltos pilotprojekt återvinner plastförpackningar av HDPE, dvs. förpackningar tillverkade av högdensitetspolyeten.

”Av återvinningsplast tillverkas i huvudsak produkter som påminner om originalprodukten, till exempel plastflaskor”.

Kiilto ger råd och vägledning

I samband med projektet ger Kiilto instruktioner och råd om insamling och återvinning av förpackningar till personalen på de deltagande företagen.

”För företagen är det enkelt att delta i projektet. Det kräver knappt något extra arbete. I praktiken räcker det att medarbetarna sköljer en tömd förpackning och lägger den i insamlingskärlet”, berättar Kähkönen.

Pilotprojektet inleddes i oktober och pågår i ett halvt år. Därefter sammanfattas resultaten och fattas beslut om fortsatta åtgärder. 

Arbete inför framtiden

Kähkönen önskar att effektiviseringen av återvinningen också kunde förbättra den rätt dåliga image plast har i dag. 

”Plast är ändå ett överlägset förpackningsmaterial när det gäller många egenskaper. Om förpackningen inte skyddar produkten tillräckligt bra, orsakar en förstörd eller förlorad produkt en mycket större miljöpåverkan än själva förpackningen.

”Det viktigaste är att plastförpackningen återvinns – och att plasten inte hamnar i naturen.

Peltola tror att vi om några år har kommit mycket längre än i dag i fråga om återvinning av företagsplast. Även EU:s lagstiftning styr oss att effektivisera återvinning. Av all plast i förpackningar ska 50 procent återvinnas 2025.

”Pilotprojekt som detta har stor betydelse. De hjälper oss att uppfatta vad som fungerar och vad inte, och vad det lönar sig att satsa särskilt på”, betonar hon.

Blev du intresserad? Mer information om pilotprojektet för återvinning och hur det lämpar sig för behoven i ditt företag får du genom att kontakta din egen kontaktperson på Kiilto.
 

Bilden: L&T