Kiilto Ventures arbetar för att skapa en ljusare framtid

På Kiilto arbetar vi för en värld som är hållbar, säker och ren. Under de senaste 100 åren har vårt arbete kännetecknats av uppstartsanda – vi har stött på skiftande situationer som har krävt en förmåga och vilja att förändra, anpassa och tänka på ett nytt sätt. När vi nu går mot framtiden och mot årtalet för vår vision, 2080, satsar vi ännu mera på förnyelse och innovation. Med konceptet Kiilto Ventures når vi ut för är att skapa en ljusare framtid tillsammans.

Målsättningen för Kiilto Ventures är att hitta, utveckla och kommercialisera nya innovationer i de yttre kretsarna av Kiiltos kärnverksamhet genom att samarbeta och skapa tillsammans med uppstartsföretag. Vi intresserar oss särskilt för att hitta hållbara lösningar som förbättrar eller ersätter nuvarande metoder och hjälper oss att skapa en ljusare framtid tillsammans.

”Eftersom omvärlden förändras i allt snabbare takt måste vi hela tiden hitta nya sätt att utveckla och tänka nytt kring vår verksamhet. I en tid som påverkas av klimatförändringar måste vi jobba extra hårt för att hitta nya och mer hållbara sätt och lösningar för att tillgodose våra kunders behov”, säger Ville Solja, Kiiltos förste handläggare för affärsutveckling.

Vi söker ambitiösa uppstartsföretag att samarbeta med och som vi kan erbjuda mervärde till med vår erfarenhet, nätverk och know-how.

”Jag är genuint övertygad om att denna framtid inte enbart skapas genom aktiv, intern FoU och internt utvecklingsarbete, utan även genom systematiskt samarbete med olika externa intressenter, t.ex. universitet, partners, uppstartsföretag och forskningsinstitut”, fortsätter Solja.

Har du en innovation inom professionel hygien, industriell limning eller byggsektorn som skulle vara helt ny för våra kunder, eller som skulle kunna utgöra en ny metod för att ta itu med befintliga utmaningar? Kolla in vår helt nya webbplats för Kiilto Ventures för att gräva djupare i ämnet, och kontakta oss!

Mer information:

Ville Solja
Chief Business Development Officer
ville.solja@kiilto.com
+358 50 329 5211