Kiilto Ventures investerar i Voltan Energy, ett scaleup-företag inom distribuerad geotermisk energi

Kiilto Ventures investerar i Voltan Energy, ett finskt scaleup-företag som planerar, bygger, finansierar och driver infrastruktur för geotermisk energi. Jämfört med traditionella uppvärmningskällor är Voltans energilösningar ett kostnadseffektivt och utsläppsfritt alternativ för boende och fastighetsägare.

Idag är fjärrvärme den största utsläppskällan i många av Finlands större städer. Till exempel kommer omkring 60 procent av Helsingfors direkta koldioxidutsläpp från fjärrvärmeproduktion. På grund av det kalla klimatet är värmebehovet stort.

Sedan 2010 har fjärrvärmepriserna i Finland stigit med mer än 70 procent, vilket innebär ökade levnadskostnader för dem som bor i och äger flerbostadshus. Dessutom saknas det incitament eller möjligheter för dessa användare att själva investera i förnybara energikällor, vilket för med sig höga initialkostnader.

Hjälpa alla att använda hållbara energilösningar

Genom att samarbeta med ledande byggföretag som YIT kan Voltan Energy underlätta framtagande av grön infrastruktur och tillhandahålla långsiktig drift och optimering för stora bostadsfastigheter.

”Med den här finansieringsrundan kan vi påskynda expansion och uppskalning av energilösningar för den byggda miljön. Just nu har vi fått uppdrag för fler än 30 anläggningar”, säger Richard Cawén, medgrundare av Voltan Energy.

En skalbar modell för nya och befintliga byggnader

Kiilto Ventures investering möjliggör för Voltan att bygga fler och större energianläggningar på nyckelmarknader, samt att stärka sitt kommersiella och operativa team.

”Vi investerar i innovativa företag som har potential att säkerställa en hållbar framtid för den byggda miljön och energilösningar har en betydande inverkan på det. Den geotermiska finansieringen och go-to-market-modellen som erbjuds av Volta Local Energy har potential för positiv förändring, eftersom den möjliggör minskning av utsläpp från energianvändning i den byggda miljön och förbättrar användarupplevelsen. Dessutom kan modellen vidareutvecklas till exempel med hjälp av tekniska innovationer”, säger Matti Rönkkö, Head of Kiilto Ventures.

”Företagets grundare, Miika och Richard, har stor erfarenhet inom energisektorn och av utveckling av innovativa affärsmodeller. Vi tror att Voltans team har förutsättningar att skapa en betydande positiv påverkan inom nybyggnation och renoveringsbyggande genom både skalningskompetens och innovation”, tillägger Matti.

En långsiktig vision för en mer hållbar vardag

Genom sitt engagemang för hållbarhet och kundcentricitet deltar Voltan i omvandlingen till ett koldioxidneutralt samhälle för framtida generationer.

”Vi är mycket glada över att ha Kiilto Ventures som en stark finansiär. Vi är båda fokuserade på att förbättra den byggda miljön för alla, idag och för framtiden. Precis som Kiilto är vi här för att stanna och kunna fira 100-årsjubileum i en avlägsen framtid”, säger Miikka Lemmetty, grundare och VD för Voltan Energy. 
__

Kiilto Ventures investerar i och är med i ett tidigt skede och bygger upp startup-företag som framtidssäkrar den byggda miljön och återskapar naturen. Kiilto Ventures är Kiiltos riskkapitalbolag, ett familjeägt företag baserat i Finland med en mer än 100 år lång historia och en vision för 2080. Företaget har som mål att vara ett av de miljöledande företagen inom byggnation, lim och brandskydd för industrin, professionell hygien och konsumentvaror.

Voltan Lähienergia Oy är ett energiföretag som fokuserar på gröna värme- och kylningslösningar för byggnader. Voltan planerar, bygger, finansierar och driver bergvärmesystem för stora fastigheter. Voltan erbjuder sina tjänster till byggföretag, utvecklare, fastighetsinvesterare och bostadsbolag.

Om du vill ha mer information ber vi dig kontakta:

Matti Rönkkö, chef för Kiilto Ventures 
Kiilto Ventures 
matti.ronkko@kiilto.com
Tel. +358 40 628 0999

Miikka Lemmetty, medgrundare och VD 
Voltan Lähienergia Oy
miikka.lemmetty@voltanenergy.com
Tel. +358 45 271 4247