Kiilto visar vägen – miljövänligt smältlim revolutionerar förpackningsindustrin

Kiilto är en pionjär inom den kemiska industrin. Företaget har blicken stadigt riktad framåt, närmare bestämt mot en hållbar framtid. Vägen till en grönare morgondag är kantad av nya innovationer, till exempel världens första biologiskt nedbrytbara smältlim.

Kiilto, ett 100-årigt familjeföretag, erbjuder lösningar för den kemiska industrin inom fyra affärsområden: Industriella lim och flamskydd, bygg, professionell hygien och konsumenthygien.

”Vi är bland annat kända för våra högkvalitativa limlösningar. Inom detta affärsområde omfattar vår kundbas företag från förpacknings- och pappersindustrin samt träbyggnads- och möbelindustrin”, förklarar Business Area Director Tomi Takala.

Kiiltos verksamhet har ett starkt miljöfokus och företaget drivs av en vilja att utveckla mer hållbara lösningar. Kiilto har gett ett eget löfte till miljön och lovat att minska sin miljöpåverkan och att investera i hållbar utveckling och hållbara produktionsmetoder.

”Det som skiljer oss från många andra företag är att vi har en konkret och ambitiös handlingsplan. Vårt mål är att vara koldioxidneutrala år 2028, och när vi tittar på våra framsteg så här långt är vi övertygade om att vi kommer att uppnå målet”, säger Takala.

Det är mycket viktigt för Kiilto att främja en mentalitet som tänker cirkulär ekonomi genom hela värdekedjan.

”Jordens naturresurser är begränsade och därför har vi försökt ersätta icke förnybara råvaror med förnybara. Vi främjar den cirkulära ekonomin på många sätt och hjälper våra kunder att minska miljöavtrycken som deras verksamheter och produkter lämnar efter sig”, säger Takala.

Ett stort steg mot en bättre värld

”En unik produkt.” Det är orden som Raija Polvinen, Research, Development and Innovation Director på Kiilto Group, använder för att beskriva smältlimmet Kiilto Biomelt. Produkten som Kiilto utvecklat är ensam i sitt slag, det första smältlimmet i världen som är helt biologiskt nedbrytbart. Även om utmaningarna har varit svåra ibland så har drivkraften att ta fram mer hållbara lösningar fått Kiilto att fortsätta arbetet med att utveckla den nya produkten.

”Någon måste ta de första stegen i en ny riktning – även om det inte finns någon garanti för att man lyckas. Det handlar om att vara pionjär. Inställningen ”du kan göra skillnad” är en integrerad del av företagskulturen på Kiilto. Vi tror att vi kan spela en viktig roll i att styra den framtida utvecklingen åt rätt håll”, säger Takala.

Med Kiilto Biomelt kan tillverkarna producera helt komposterbara förpackningar där lim ingår. Biomelt kan till exempel användas i tillverkningen av takeaway-lådor eller till och med i hygienprodukter som blöjor.

”Hittills har förpackningsindustrin använt oljebaserade plastlim för att hålla ihop sina produkter, eftersom det inte har funnits något miljövänligt alternativ. Plastavfall och mikroplaster är nu ett stort problem i hela världen”, säger Takala.

”Om vi skulle ta allt förpackningslim som används i Europa under ett år och packa in det i lastbilar som vi sedan ställde i en kö, så skulle den sträcka sig hela vägen från Paris till Bryssel. Ur miljösynpunkt är råmaterialet som används för att producera allt detta lim en ganska betydande faktor”, förklarar Takala.

Kiilto Biomelt kan också bidra till att stärka den förpackade produktens varumärke, en produkts miljöpåverkan är något som blir allt viktigare för konsumenterna när de ska göra sina val.

Framtiden är hållbar

Kiilto har också lanserat produktsortimentet Kiilto Pro Pack Eco, förpackningslim som till stor del består av förnybart råmaterial hämtade från industriella biprodukter. Dessa mer hållbara dispersionslim kan enkelt ersätta de gamla utan att några ändringar i de befintliga processerna behöver göras.

”Vi vill vara miljöledande i vår bransch, och då krävs det konkreta åtgärder. Den nya och hållbara Pack Eco-serien har helt ersatt våra industriella lim i den här kategorin, vi erbjuder inte de gamla längre. Det är ett tydligt ställningstagande från vår sida – om du letar efter ett miljövänligare alternativ så hittar du det i Kiiltos produktsortiment. Vi är också fast beslutna att fortsätta vårt utvecklingsarbete, säger Polvinen.

”De här nya produkterna är vårt sätt att skynda på utvecklingen mot en industri som inte längre är beroende av icke-förnybara råvaror. Lösningar som minskar miljöbelastningen är en möjlighet för hela branschen att växa på ett mer hållbart sätt”, betonar Takala.