KiiltoClean A/S avslutade avyttringen av affärsområdet ”Workplace Safety” till Lifco

KiiltoClean A/S har avslutat avyttringen, av affärsområdet "Workplace Safety", till Lifcos dotterföretag Plum Safety Aps februari 3 2020. Företaget är en ledande tillverkare inom nischen ögonbad, plåster och förstaförbandsstationer som används i många olika branscher. Ögonbadsprodukterna marknadsförs och säljs under varumärkesnamnet Plum.

Affärsområdet ”Workplace Safety” rapporterade 2019 en nettoförsäljning på ca 79 MDKK. Verksamheten har 10 anställda och är baserad i Assens, Danmark och Cuxhaven, Tyskland. Affärsområdet konsolideras i Lifcos företagsområde dental.

KiiltoClean A/S och Plum Safety Aps kommer efter avyttringen att fungera som affärspartners som säljer varandras produkter. KiiltoClean A/S kommer fortsätta att vara exklusiv distributör av säkerhetsprodukterna i Danmark, Sverige och Norge. Plum Safety Aps fortsätter att sälja säkerhets- och hygienprodukter globalt.

 

Kontaktuppgifter för att få mer information:

Kari Laakso
vd
KiiltoClean Group
+358 40 7656 117
kari.laakso@kiilto.com

Bo Winther Barkholt
CEO
Plum Safety Aps
+45 3066 7261
bwb@plum.eu