KiiltoClean med i forumet Noll olyckor

Den 3.7.2017 gick KiiltoClean Oy med i forumet Noll olyckor, ”Nollis”, varvid företaget förband sig till kontinuerlig förbättring av säkerheten.

I forumet medverkar fler än 360 företag med verksamhet i Finland. På forumet delas tips, information och erfarenheter som medlemsföretagen kan dra nytta av i sin verksamhet.

Vi skapar säkerhet och arbetshälsa tillsammans – varje dag. Alla arbetstagares insatser, engagemang och exempel behövs, oavsett vilka arbetsuppgifter man har. Vi vill vara en av Finlands sundaste och tryggaste arbetsplatser.

Mer information om forumet: https://www.nollis.fi/