KiiltoClean Oy börjar använda EUR-lastpallar för produkterna under 2019

Ändringen görs huvudsakligen i början av året, men i fråga om framför allt produkter med mindre volym kan bytet till EUR-lastpallar komma att genomföras först i slutet av året.

Säckprodukter på 20 kg ingår av tekniska skäl tills vidare inte i planen. Ändringen påverkar inte heller våra IBC-containerleveranser.

Mer information:

Jussi Valtonen
Logistikchef