Kiiltos ambitiösa tillväxtplaner i Sverige möjliggörs av stabil framgång, förnyelse och miljöinnovationer

För många innebär stabilitet att saker och ting förblir likadana, oförändrade. Hos Kiilto, ett företag verksamt inom flera branscher och med en 100 årig historia, är stabil framgång en grundläggande faktor för tillväxt, förnyelse och en språngbräda för innovationer.   

Kiilto grundades i Finland och är idag verksamt i 11 länder. Företagets vision sträcker sig till år 2080, men målet om ett koldioxidneutralt Kiilto kommer att uppnås mycket närmare i framtiden, redan 2028. I år stärkte Kiilto också sin starka position som samarbetspartner inom livsmedelsservice i Norden genom att förvärva en långvarig leverantör av disklösningar, Svenska Diskbolaget AB. 

”Den stadiga tillväxten innebär att vi kan investera i innovation, kontinuerlig utveckling av personalens kompetens och hållbarhet i vår verksamhet”, säger Ina Johansson, Kiiltos HR Businesspartner i Skandinavien. 


Ina Johansson, HR Businesspartner på Kiilto

”Resultaten kan ses i vardagen för både Kiiltonians och våra kunder på vårt sätt att gå framåt, i stället för att stå still. Ett bra exempel på detta är målet att hjälpa våra professionella hygienkunder att nå sina miljömål genom att upptäcka nya digitala lösningar för att optimera doseringen av produkter”, förklarar Patrik Hene, VD på KiiltoClean AB. 

Kiilto rankas bland de mest framgångsrika och största tillväxtföretagen 

Under de senaste tre åren har Kiilto tillhört de två procent av finländska aktiebolag som ökat sin årliga omsättning över 10 procentenheter snabbare än genomsnittet i sin huvudsakliga branschkategori. År 2020 ökade Kiiltos nettoomsättning med 32 procent. 

Hos Kiilto är tillväxt inte ett tillfälligt sprintlopp. Ett bevis på långsiktigheten är Kiiltos toppranking i Kauppalehtis årliga Achievers-serie, som mäter tillväxt och långvariga prestationer hos finska företag.  De företag som rankas högt i kombinationen av tillväxt och långsiktig framgång under de senaste åren motsvarar mindre än 1 procent av de finländska bolagen. 

Dessutom har Kiilto AB i Sverige tilldelats AAA Diamont Diplom för högsta kreditbetyg. Ett företag med Diamant Diplom har bibehållit högsta kreditvärdighet i minst 20 år. 

”Bakom sådana siffror ligger långsiktiga visioner och relationer, stabilitet, förtroende och ansvar: gentemot våra kunder, partners såväl som medarbetare. Vi har en gedigen historia när vi ser tillbaka i spegeln och en ljus framtid framför oss,” Johan Engwall, VD för Kiilto AB, om bakgrunden till resultaten. 

 

Johan Engwall, VD för Kiilto AB
 

Tillväxt är en gemensam insats och ett sinnestillstånd 

Hur ser det dagliga arbetet ut i ett företag med hållbar tillväxt? Idéer och initiativ samlas in systematiskt och varje Kiiltonian kan delta i omfattande affärsutveckling, till exempel genom interna Kiilto UP -innovationstävlingar. Kiilto UP samlar för närvarande idéer för hur nya servicekoncept kan utvecklas för att hjälpa Kiiltos kunder att lyckas. Tidigare har Kiilto UP varit en språngbräda för många nya produkter och lösningar. 

”Kiiltonians uppmuntras att vara delaktiga i förnyelse och utveckling, både som individer och tillsammans. Vi skapar möjligheter för experimenterande och misslyckanden hanteras som lärandeupplevelser. Framgång föds endast från att våga testa något nytt tillsammans. Varje medarbetare måste känna att de verkligen har möjlighet att göra skillnad för att gå vidare,” förklarar Johansson. 

Endast tillväxt motiverar inte – mål måste inspirera 

Enligt personalundersökningen uppfattar Kiiltonians företagets mål som viktiga: i den senaste medarbetarundersökningen ansåg 92 procent av Kiiltonians att företagets policy och mål är antingen ganska eller mycket positiva. Tillväxt är inte ett mål i sig, utan ett medel att uppnå gemensamma mål. 

”Tillväxt kräver meningsfulla mål som medarbetare vill förbinda sig till. Framför allt är Vårt löfte till miljön något som inspirerar oss alla och som vi är verkligen stolta över”, säger Johansson.  

 

  

— 

* Kauppalehti är en av Finlands främsta näringslivsinriktade dagstidningar. Uppgifterna baseras på Alma Talent Information Services och Kauppalehtis 2020-lista över finska aktiebolag. Företagens framgång bedöms inom den egna storlekskategorin, jämfört med alla företag i Alma Talents databas och andra företag i branschen. Resultatet gäller Kiilto Family Group som helhet. I listan uppnådde Kiilto utmärkelser för både tillväxtföretag och 10-åriga långvariga prestationer. Tillväxtföretagscertifikatet utfärdas till två procent av finska aktiebolag. Egenskaperna hos företaget som dikterade det framgångsrika certifikatet inkluderar väletablerade verksamheter, stabil tillväxtutveckling, bra prestationer och lönsamhet, en stark finansiell struktur och likviditet som säkerställer kontinuerlig verksamhet. Rankningen 2012–2021 för 10-åriga långsiktiga prestationer bedöms baserat på räkenskapsåren 2011/06–2021/05.