Kiiltos Miljölöfte hjälper kunderna att uppnå sina miljömål

Återvinning. Lägre koldioxidavtryck, miljövänliga material, produkter och förpackningar. För många av Kiiltos kunder är miljöfrågor en viktig del av affärsverksamheten och en förutsättning för verksamheten. För att uppnå miljömålen behövs en partner som är inriktad på miljöfrågor.

Vårt Miljölöfte är en del av Kiiltos kultur, ett sätt att tänka och utveckla företagets egen verksamhet för att bli alltmer miljövänlig. Att underlätta våra kunders vardag spelar dock en lika viktig roll i vårt Miljölöfte.

”Många av våra kunder har ett starkt miljöengagemang och letar aktivt efter sätt att minska sina koldioxidavtryck. Även konsumenterna kräver produkter som är miljövänligare än tidigare. Vi vill hjälpa dem att lyckas,” säger Anssi Asikainen, VD för Kiilto Oy.

Kiilto vill vara miljöledare inom sitt område och har satt upp ambitiösa miljömål för sin verksamhet. Miljölöftet återspeglas i Kiiltos verksamhet som kontinuerlig utveckling av miljövänliga lösningar. Våra miljömål är relaterade till gröna material, energi, förpackningar samt logistik och tjänster.

”Vi pratar inte bara om våra miljömål utan vi agerar också utifrån dem; vi kommer att vidta konkreta åtgärder som sparar miljön och hjälper oss att nå vårt mål om koldioxidneutralitet. I Finland har den kemiska industrin satt ett ambitiöst mål att vara koldioxidneutralt år 2045. På koncernnivå kommer Kiilto att uppnå det redan 2028,” fortsätter Asikainen.

Mindre avfall och miljövänligare lösningar

Tillsammans med sina kunder strävar Kiilto bland annat efter att lösa utmaningarna med återvinning. För närvarande pågår till exempel ett pilotprojekt för en sluten förpackningscykel för affärsområdena professionell hygien och bygg. Förpackningsmaterialen utvecklas ständigt för att bli allt miljövänligare vilket även underlättar för kunden att återvinna förpackningarna.

Till exempel bytte Kiilto ut materialet i sina murbruks- och avjämningsmassasäckar från en kombination av papper och plast till enbart återvunnen plast som är mycket enklare för slutkunden att återvinna.

”Vi försöker också minimera den totala mängden avfall och svinn för våra kunder genom att erbjuda olika servicelösningar och minska mängden förpackningsmaterial. Vissa förpackningar kan till exempel vara större och i vissa lösningar, såsom bulkleveranser, finns inget förpackningsmaterial alls,” förklarar Kari Laakso, VD för KiiltoClean Oy.

Kiilto jobbar tillsammans med sina kunder mot gemensamma miljömål genom att uppmärksamt lyssna på deras behov och möjliga utvecklingsområden. När det visade sig att en förpackning i livsmedelsindustrin som är tillverkad av biologiskt nedbrytbart material inte var helt biologiskt nedbrytbar på grund av limmet, lanserade Kiilto ett biologiskt nedbrytbart smältlim.

Som en del av sina miljövänliga tjänster har Kiilto lovat att hjälpa sina kunder att minska deras miljöpåverkan. När det är som bäst kan miljövänliga val också ge kunden ekonomiska fördelar.”Ett miljövänligt servicekoncept när det är som bäst kan vara både kostnadseffektivt och ge en bättre utförandeprocess. Det är just den här typen av lösningar som vi försöker skapa för våra kunder.” säger Laakso.
Aktiv diskussion och partnerskap

Enligt Anssi Asikainen har Miljölöftet fått positiv feedback och lett till aktiv dialog mellan Kiilto och kunderna.

"Vi diskuterar aktivt miljöfrågor i våra nätverk och reflekterar tillsammans över de miljömässiga fördelar som är möjliga att uppnå med våra lösningar."

Kiilto vill göra sin miljöideologi ännu mer synlig för sina kunder.

”Vi strävar öppet och aktivt för att öka medvetenheten om vad vi gör för miljön. Vi vill vara en pionjär inom miljöfrågor och därmed en pålitlig partner för att uppnå sina miljömål”, sammanfattar Kari Laakso.