Kiiltos Miljölöfte i allt från inköp av råvaror till kundarbete

Kiiltos Miljölöfte gör förpackningar och råvaror miljövänligare än tidigare. Vilma-Lotta Moisio upplever att hon genom sitt arbete kan påverka att Kiiltos förpackningar och råvaror är miljövänligare än tidigare. Enligt Juha Mikkonen kan också kunderna förvänta sig miljövänlighet av Kiilto.

Kiilto har gett ett strikt miljölöfte för råvaror och förpackningar: att före år 2022 fördubbla andelen återvunna och förnybara råvaror, och att före år 2025 tillverka 70 procent av förpackningarna av återvunnet eller förnybart material eller ha återanvändningsbara förpackningar.

Kiiltos inköpschef Vilma-Lotta Moisio säger att många råvaruleverantörer som bäst funderar på hur produkternas miljövänlighet kan förbättras.

– I mitt eget arbete har jag märkt att förändringen började för ett par år sedan. Möjligheterna att använda råvaror och material som framställts av återvunnet och förnybart material ökar hela tiden, säger hon.

Målet en så liten miljöbelastning som möjligt

I sitt arbete kartlägger Vilma-Lotta Moisio just nu bland annat hur olika sidoströmmar inom industrin kan utnyttjas i råvaror.

– Här gäller det till exempel stenmaterial. Dessa sidoströmmar som kommer från industrin utnyttjas ännu inte i någon större utsträckning. Det är intressant att se hur sidoströmmar kan bearbetas vidare så att materialet kan vara användbart för oss.

Målet är att hitta material så nära som möjligt, så att de belastar miljön så lite som möjligt.

– Naturligtvis undersöker vi också andra bio- och återvinningsbaserade alternativ än lösningar baserade på stenmaterial. Här har lösningarna inom vår produktutveckling och köpfunktion en stor betydelse för att vi ska uppnå målen.

Enligt Vilma-Lotta kräver Kiiltos Miljölöfte många olika åtgärder, bland annat då företaget har ett så brett produktsortiment.

– Men redan nu har vi en stor mängd råvaror och förpackningar som tillverkats av förnybara och återvunna material. Över 50 procent av förpackningarna tillverkas av återvunnet material, bland annat av återvunnen plast från industrin.

Trevligt jobb att dela gemensamma värderingar med kunderna

Juha Mikkonen, regionchef för Kiiltos industriella fästlösningar, vill i sitt arbete hjälpa kunden att utveckla sina egna processer så att de fungerar bättre. En naturlig del av arbetet är att utmana kunderna att fundera över hur verksamheten kunde utvecklas till hållbarare ur miljösynpunkt.

– Framför allt stora företag är intresserade av miljövänlighet och användning av återvunnet material, då de har egna miljöprogram. För många är det nödvändigt att använda biobaserade lösningar under de närmaste åren, berättar Juha.

Att dela gemensamma värderingar är enligt Mikkonen viktigt med tanke på samarbetet.

– Vi kan erbjuda gröna val ur vår portfölj. Det skapar en grund för en bättre diskussion. Personligen upplever jag yrkesstolthet över att vi som aktör är innovativ och modigt inriktar oss på framtiden i dessa frågor, säger Juha.

Till exempel det biologiskt nedbrytbara smältlimmet Kiilto Biomelt, som lanserades förra året, har väckt stort intresse ute i världen.

– Tanken är att hela produkten ska kunna komposteras och förmultna. Till exempel ökar användningen av fiberförpackningar, vilket innebär att det finns ett klart behov av ett dylikt smältlim.