Kiiltos övergripande koncept Golv som tjänst kompletteras med ett logistiskt företagsköp

För att utveckla tjänsteverksamheten förvärvar Kiilto expertis inom logistik- och pumpmateriel genom att bli majoritetsägare i Kangasalan Pumppauskeskus Oy.  

Ett starkt partnernätverk i framtidsplanerna  

Kiilto  har som mål att ytterligare stärka sitt koncept Golv som tjänst inom byggverksamheten. För att komplettera konceptet söker företaget också aktivt partners bland sina golventreprenadkunder. I framtidsplanerna ingår ett partnernätverk som betjänar byggfirmor smidigt runt om i Finland.  

– Vi vill öka och fördjupa vårt samarbete med våra nuvarande golventreprenadkunder. Vi tror att vi genom att slå samman våra krafter till ett nätverk tillsammans kan hänga med i den ökande konkurrensen och växa till den bästa samarbetspartnern för byggnadsfirmor när det kommer till golvspackellösningar i Finland, säger Miikka Haapa-aho, direktör för Kiiltos byggverksamhet, om den framtida riktningen. 

 

Målet är att stärka tjänsteverksamheten 

Bakom de företagsköp som gjorts under de senaste åren inom Kiiltos byggverksamhet har det funnits ett systematiskt mål att öka tjänsteverksamheten, stärka Kiiltos koncept Golv som tjänst och föra det i en nätverksbaserad riktning. I fortsättningen vill Kiilto erbjuda sina kunder en möjlighet att köpa pumpbart spackel som transporteras till arbetsplatser där golventreprenad utförs för att sedan pumpas på plats. Tjänsten erbjuds byggfirmor som hela entreprenader. 

– I och med köpet kan vi ytterligare förbättra leveranssäkerheten för pumpspackel och kvaliteten på tjänstehelheten. Utvecklandet av ett nytt slags tjänsteekosystem, som tar avstamp i ett samarbete mellan kunderna och oss,   är en intressant och färsk öppning på byggfältet i Finland. Vi har hämtat modellen från Sverige, där vi redan har affärsverksamhet av det här slaget, säger Haapa-aho, om bakgrunden till köpet. 

Pumppauskeskus Oy:s gällande kundrelationer och avtal sköts enligt överenskommelse. I fortsättningen är Kiilto avtalspartner till entreprenörerna.  

  

Kiilto 
Kiilto är ett 100-årigt finländskt familjeföretag, som skapar välmående av renlighet och bygger en hållbar framtid, med både människor och miljön i åtanke. Kiilto utvecklar, tillverkar och säljer lösningar inom den kemiska industrin inom fyra olika affärsområden, dvs. byggande, industriella lim och flamskydd, arbetshygien samt konsumentprodukter. Kiilto är verksamt i elva länder och sysselsätter nästan 1000 personer totalt. Under 2020 omsatte Kiilto cirka 294 miljoner euro. Grundidén i Kiiltos verksamhet är miljöledarskap, närhet och engagemang för framtiden. 

Kangasalan Pumppauskeskus Oy 
Kangasalan Pumppauskeskus Oy är ett företag grundat 1987. Kangasalan Pumppauskeskus Oy:s omsättning var 3,5 MEUR under den räkenskapsperiod som avslutades 2020, och bolaget sysselsätter 17 personer. 

  

Ytterligare information: 

Miikka Haapa-aho 
Business Area Director, Byggande 
Kiilto 
+358407510813 
miikka.haapa-aho@kiilto.com