Kiiltos verksamhet i Ryssland avslutad

Försäljningen av Kiiltos samtliga ryska dotterbolag har slutförts i och med de ryska myndigheternas godkännande. Efter övergångsperioderna kommer Kiilto eller Kiiltos varumärken inte att fortsätta i Ryssland.

Kiilto började leta efter ett lagligt sätt att lämna den ryska marknaden i mars 2022. I juli 2022 nådde Kiilto och Bergauf Group en överenskommelse om ett företagsförvärv som gällde affärsverksamhet i anslutning till bygg- och industrilim, genom vilket AO Kiilto-Klei, OOO Kiilto Family och OOO Kiilto-Klei Ramenskoe övergick i Bergauf Groups ägo. Bergauf Group är en av de största tillverkarna av byggkemikalier i Ryssland.

I september 2022 undertecknade Kiilto ett avtal med O3 Chemicals om försäljning av OOO KiiltoClean. O3 Chemicals är en tillverkare av industriella beläggningar som sedan 2020 har en fabrik i Rostov-området som tillverkar medel för professionell rengöring och desinfektion. 

I och med affärerna övergår Kiiltos verksamhet, inklusive tre produktionsanläggningar och cirka 200 anställda, till de nya ägarna. Övergången genomförs med iakttagande av sanktioner och lagstiftning samt med beaktande av personalens säkerhet.

Försäljningen av bolagen handlar inte om strävan efter ekonomisk vinst, utan om ett lagligt sätt att lämna den ryska marknaden. Rysslands andel av Kiiltos omsättning var ca 10 procent år 2021. Kiiltos verksamhet i Vitryssland upphörde våren 2022.