Lär känna vår nya VD, Malin Malmenström

I februari tillträdde Malin Malmenström som vd för Kiilto AB. Efter några månader på posten är hon imponerad av Kiilto som organisation. Bland annat av den starka företagskulturen, den långsiktiga företagsmodellen och de ambitiösa hållbarhetsmålen.

– Jag kände till Kiilto sedan innan och det fanns mycket som lockade med den här rollen. Det finns gott om jobb på marknaden, men jobb som är intressanta på riktigt växer inte på träd. Det här var just ett sådant, säger Malin. 

En lockande utmaning

Malin har lång erfarenhet av arbete inom branschnära områden. Hennes tidigare roller innefattar såväl vd som säljdirektör och affärsutvecklare på olika företag inom bygghandeln. I vd-rollen på Kiilto var det möjligheten att få utveckla verksamheten, etablera Kiilto på den svenska marknaden och arbeta hållbart som lockade. Malin berättar:

– Det här kändes som den perfekta utmaningen inom ett fält som jag ändå har mycket kunskap om. Kiilto är marknadsledande i Finland och även i Sverige på vissa områden, men inte på alla. Det känns fantastiskt spännande att få vara med och etablera Kiilto ytterligare i Sverige. 

Globalt företag med lokal verkan

Kiilto är ett familjeägt företag, etablerat i Finland för över 100 år sedan, där man utvecklar produkter och tjänster inom fyra affärsområden; bygg, industrilim och flamskydd, professionell hygien och konsumenthygien. I Sverige är affärsområdena byggprodukter, byggprojekt samt industrilim och flamskydd. Idag verkar Kiilto i nio länder och har cirka 800 anställda, men trots tillväxten är företaget fortfarande familjärt, menar Malin. 

– Kiilto är fortfarande ett litet företag i grunden. Trots att vi nu är ett multinationellt företag som verkar på internationella marknader, finns den familjära känslan fortfarande kvar. Det är fantastiskt att man lyckats behålla närheten mot både personal och kunder. 

Att det finns en långsiktighet i allt man gör är ytterligare en positiv aspekt som man inte ska ta för givet, anser Malin. Som globalt bolag kan det vara lätt att glömma bort de mjuka värdena och istället enbart fokusera på att maximera vinsten och göra aktieägare nöjda. Kiiltos vision sträcker sig ända fram till 2080 och är baserad på miljöledarskap, närhet och engagemang för framtiden. Man satsar aktivt på utveckling för att innovera verksamheten, och över åtta procent av de anställda arbetar med forskning och utveckling av Kiiltos erbjudande och produkter. 

Gedigen värdegrund skapar god företagskultur

Kiiltos värdegrund grundar sig i fyra hörnstenar; möjlighet att göra skillnad, startup-anda, kundfokus och miljömässigt ledarskap. Och värdegrunden känns i företagskulturen, berättar Malin. 

– När man rekryterade mig var man mån om att jag skulle förstå kulturen på Kiilto och vikten av att komma in som ny vd och kunna dra nytta av kulturen som finns. Det här är första gången i mitt arbetsliv som jag får se en så genuint god företagskultur. Man bryr sig om varandra här och vill på riktigt skapa förståelse och delaktighet i alla situationer. Värmen i företagskulturen är helt unik och jag har aldrig varit med om det tidigare. 

Hållbara produkter på agendan

Vad gäller den sistnämnda hörnstenen, miljömässigt ledarskap, handlar det om att man vill ha ett tydligt ledarskap när det gäller hållbarhetsfrågorna i branschen, förklarar Malin. Kiiltos mål är att vara koldioxidneutrala till 2028, ett mål som redan uppfyllts i vissa delar av verksamheten. Byggprodukter har ofta en hög koldioxidpåverkan, och här ligger Kiiltos uppdrag och ansvar i att minska avtrycken på de produkter som det finns ett behov av på marknaden. 

– Här har vi nyligen till exempel lanserat Kiilto Pro rECO – en avjämningsmassa med en av branschens absolut lägsta CO₂-profiler.  Koldioxidavtrycket för den här produkten är 33 procent lägre än det typiska värdet i Boverkets klimatdatabas, och det är helt fantastiskt att vi lyckats få fram en sådan produkt. Det är dessa hållbara produkter som vi behöver jobba med även framöver. 

Framtiden stavas affärsutveckling, kundupplevelse och hållbarhet

Malins första tid på Kiilto har varit lärorik och förvånansvärt lättnavigerad, berättar hon. Hon tror att det är ett resultat av en förstående och inkluderande kultur och arbetsmiljö, och hon ser fram emot att fortsatt utveckla den lokala känslan i bolaget. Utöver det ser hon att ett stort fokus framöver ska ligga på utveckling av affärserbjudande, kundupplevelse samt hållbara produkter och tjänster. 

– Jag vill fortsätta utveckla våra gröna forskningsprojekt och se hur vi ytterligare kan förbättra och minska klimatavtrycken med nya och existerande produkter. Utöver det vill jag förstå kundupplevelsen bättre genom att arbeta mer med datainsamling och analyser, och kanske utveckla vårt erbjudande med fler tjänster och produkter. Sedan vill jag se om vi kan effektivisera verksamheten genom att skapa snabbare interna processer.

Hon är stolt över att arbeta på ett så nytänkande bolag som Kiilto. Den största styrkan ligger i helhetslösningen de kan erbjuda sina kunder. 

– Kombinationen av våra servicetjänster och produkter inom bygg och industrilim gör oss till en komplett leverantör och diversifierad verksamhet. Vi har stora möjligheter att växa framöver samtidigt som vi behåller vår entreprenöriella och lokala anda, avslutar Malin.