Ledning på miljöns villkor

Kiiltos Löfte till miljön syns både i beslutsfattandet och i utvecklingsprocesserna för nya produkter inom företagets affärsverksamhet för byggande.

Kiiltos ambitiösa miljömål är närvarande i såväl ledningen som i beslutsfattandet. Miikka Haapa-aho, direktör för Kiiltos affärsverksamhet inom byggande, säger att miljöperspektivet också har tagits med i utvecklingsprocesserna för nya produkter.

– Vår utgångspunkt är att granska vilka miljöfördelar varje ny lösning eller tjänst ger, säger han.

Löftet till miljön är först och främst ett tänkesätt hos Kiiltos personal.

– Eftersom vi diskuterar ämnet med våra kollegor överallt, till och med runt kaffebordet, har det blivit en naturlig del av vår verksamhet, påpekar Miikka.

Miljöperspektivet har enligt Miikka också förankrats i kundarbetet och kundutbildningarna.

– När vi diskuterar med kunderna går vi igenom på vilket sätt miljön har beaktats i våra produkter och förpackningar och vad mer Kiilto gör för att minska miljökonsekvenserna, berättar han.

Allt miljövänligare lösningar

Utöver att ordna kundutbildningar och kommunicera om miljövänliga lösningar har Kiilto också fäst uppmärksamhet vid att minska byggspill. I sin verksamhet har Kiilto börjat bland annat inlett affärsverksamhet inom pumpbara spackel, vars koncept kommer från Sverige. Syftet med detta är att effektivisera byggandet och minska mängden avfall.

– Tack vare denna affärsverksamhet kan vi till arbetsplatserna transportera endast den mängd spackel som behövs. Då behöver storsäckar som kan exponeras för regn och generera avfall inte lastas av på byggplatsen. I stället kör vi till byggplatsen med ett fordon som lastats med en lagom mängd spackel. Vid byggplatsen använder vi endast den mängd spackel som behövs och använder resten på nästa byggplats, säger Miikka.

Johan Engwall, verkställande direktör för Kiilto Ab, berättar att pumpspackelverksamheten medför inte bara betydande miljöfördelar för Kiilto utan också effektiv resursanvändning.

– Fordonen som används för verksamheten kan leverera upp till 38 ton självutjämnande material per serie och pumpa upp till 20 ton spackel per timme. Tack vare dem kan vi sprida en stor mängd spackel på kort tid, säger Johan.


 

Han påpekar att det snabbt pumpbara spacklet möjliggör kortare byggtider för kunder som använder spacklet. Och, eftersom spacklet levereras utan produktförpackningar, minskar dessutom avfallsmängden avsevärt.

– Våra största kunder är ledande byggföretag med mycket höga miljökrav. Denna avtalsarbetsmodell säkerställer att vi kan uppfylla de högsta miljökraven i fråga om både våra tjänster och produkternas egenskaper, sammanfattar Johan.