Löftet till miljön påverkar produktutvecklingen från början till slut

Brand Manager Anna-Kaisa Tarjasalo vid Kiilto vet att Löftet till miljön styr allt arbete. Enligt produktutvecklingschef Tomi Peltonen kan man med hjälp av teamarbete uppnå strikta miljömål.

Anna-Kaisa Tarjasalo har i sitt arbete nyligen varit med om att förnya Serto-tvättmedlens varumärke.

– Hänsynen till miljön inverkar på allt arbete och alla val på ett grundläggande sätt. I allt vi gör beaktas ansvarsaspekten. Till exempel när en ny förpackning eller produkt planeras styr kriterierna för miljövänlighet och ansvarsfullhet varje steg i produktutvecklingen, berättar hon.

Av en konsumentundersökning som gjorts för Kiiltos varumärke Serto framgick att många finländare tvättar sina kläder på fel sätt.

– Många oroar sig för miljön, men häller för mycket tvättmedel i tvättmaskinen. För att svara på konsumenternas behov och erbjuda dem miljövänligare alternativ koncentrerade vi de flytande tvätt- och rengöringsmedlen så att recepten är effektivare, 98 procent biologiskt nedbrytbara och innehåller mindre vatten än tidigare, berättar Anna-Kaisa.Utifrån informationen från konsumentundersökningen utvecklade Kiilto också världens minsta tvättboll, vars syfte är att hjälpa konsumenten att se hur liten mängd tvättmedel som är tillräcklig.

Enligt Anna-Kaisa är Löftet till miljön starkt närvarande i konsumentkommunikationen.

– Vi har också förnyat varumärkesmarknadsföringen för att förmedla och stärka detta budskap. Bakom allt detta ligger målet att konsumenterna ska lära sig att använda produkterna på rätt sätt. I mitt eget arbete har jag fått fästa allt större uppmärksamhet vid att hela produkten är miljövänlig från början till slut. Det är fråga om en inspirerande, kontinuerlig process som syns i mitt arbete på alla nivåer, berättar hon.

Av konsumentundersökningen framgick också att en miljövänlig tvättmedelsförpackning har stor betydelse för konsumenterna. Det var därför Sertos förpackningar genomgick en omvandling.

– Vi minskade förpackningsstorlekarna så att de innehåller 12 procent mindre plast än tidigare. I påsförpackningarna finns det upp till 69 procent mindre plast än vad det skulle finnas i en flaska av motsvarande storlek. Flaskorna är återvinningsbart material och innehåller anvisningar om korrekt återvinning av förpackningen.

Genom teamarbete mot miljövänligare lösningar

Produktutvecklingschef Tomi Peltonen vid Kiilto berättar att det är möjligt att uppnå strikta miljömål när miljön beaktas i all produktutveckling.

– Jag är själv med och styr en arbetsgrupp som fokuserar på gröna materialval. Vårt mål är att fördubbla användningen av de förnybara växtbaserade råvaror som används. Vi har ständigt ett stort antal olika produktutvecklingstester på gång, och till exempel förra året fick vi redan tre stora grupper av råvaror utbytta mot växtbaserade ämnen, berättar han.

Tomi ansvarar i sitt arbete för Kiiltos varumärken inom tvättmedel och hushållstvättmedel.

– Svanmärket förutsätter också att vi förbinder oss att öka mängden växtbaserade råvaror i produktionen. När det gäller förpackningar strävar vi efter att inte längre använda jungfruplast i tillverkningen, utan att i fortsättniungen tillverka alla plastförpackningar av återvunnen plast.

Arbetet i Tomis team styrs av stränga kriterier: det finns sura och alkaliska kemikalier i rengöringsmedlen för hushåll, så all återvunnen plast lämpar sig inte alltid för tillverkning av förpackningar.

– Jag har i mitt eget arbete märkt att det ändå inte alls är omöjligt att nå målen. Fungerande lösningar går nog att hitta när man verkligen vill ha sådana och orkar leta efter dem. Till exempel förpackningarna för Kiiltos wc-gelprodukter tillverkas redan nu av hundraprocentig återvunnen plast, berättar Tomi.