Med egenkontrolltjänsten kontrollerad renhet för hygienisk textiltvätt

Tjänsten producerar information om tvättprocessens funktion och därigenom trygg renhet.

Hygienisk tvätt

Vid tvätt av textiler uppnås värmedesinfektion utan kemikalier när temperaturen hålls vid minst 70 ˚C i över tio minuter. När man tvättar i lägre temperaturer måste man använda en tvättkemikalie för att minska mängden mikrober.

Tvättprogrammen i alla tvättmaskiner uppnår emellertid inte alltid den inställda temperaturen. Att tvättprogrammens inställda temperatur uppnås kan endast garanteras i maskiner som temperaturkalibreras årligen.

Egenkontroll

Med egenkontrolltjänsten för tvätthygien kan man försäkra sig om tvättens mikrobiologiska renhet. Tjänsten producerar information om tvättprocessens funktion och därigenom trygg renhet. Tjänsten rekommenderas särskilt för maskiner vars tvättemperatur inte kan kontrolleras eller regleras under tvättprocessen.

Kiilto erbjuder ett enkelt och smidigt sätt att kontrollera tvättprocessens funktion.

Steg i egenkontrolltjänsten:

  1. Vi skickar er en testremsa och en blankett.
  2. Remsan läggs bland tvätten och tvättas med det valda tvättprogrammet.
  3. Blanketten fylls i.
  4. Blanketten och den tvättade testremsan skickas i det färdigfrankerade kuvertet till Kiiltos laboratorium.
  5. Laboratoriets utlåtande skickas elektroniskt inom tio dagar från att provet mottogs.

Kontakta våra renhets- och hygienexperter för mer information om tjänsten och tjänstens tidsplanering. Du kan även beställa tjänsten via experterna.

Mer information om egenkontrolltjänsten:

Ladda ned broschyren (på finska)
Läs mer om lösningen (på finska)

Se Renlighetsklinikens avsnitt om hygienisk textiltvätt (på finska)