Minimering av produktionsavbrott i pappersindustri

Pappersindustri är en bra omgivning för processutveckling därför att fabriken tillverkar många papperssorter med olika sammansättning.

Därför framkommer hela tiden nya krav på pastatvättmedel. När man i produktionen börjar använda ett nytt recept kan det hända att det gamla tvättmedlet inte längre fungerar på rätt sätt.

Vid tvätt av produktionsrörsystem måste tvättmedlet kunna rengöra varje krök och springa i rören – också de siktar genom vilka fyllnadsmaterial transporteras för att säkra att massan är jämn.

Om det medel som utvecklats för pastatvätt inte kan rengöra utrustningen och rörsystemet tillräckligt noggrant måste några av anordningarna tas isär och rengöras manuellt.

– Det viktigaste med produktutvecklingen av tvättmedel är att skapa en kemisk förening som kan rengöra rören tillräckligt effektivt och avlägsna mycket olika smuts- och restkomponenter så att man inte behöver ta isär rören, förklarar Kiiltos produktutvecklingskemist Tuija Salo.

Minimering av produktionsavbrott med Kiiltos effektiva tvättsimulationer

När utrustning ska tvättas behövs i allmänhet ett produktionsavbrott eller ett annat långvarigt driftsstopp. Produktionsavbrott medför stora kostnader, och därför tvättar man hellre under serviceavbrott. Tvätt kan även indelas i faser.

– Våra kunder har ett behov av att hitta en verksamhetsmodell som passar för optimering av tvättmedel. Vi har velat skapa en process där man kan bearbeta tvättmedlen i ett så tidigt skede att det inte blir avbrott eller störningar i produktionen, berättar produktutvecklingskemist Tuija Salo.

Simulering av testtvättar är ett viktigt sätt att minska produktionsavbrott i en produktionsanläggning som är i gång dygnet runt.

– Kunden levererar nästa generationens pastaämnen till oss, och vi gör testen i vårt eget testlaboratorium. Under testförhållanden kan vi utveckla det mesta av en lämplig helhet som fungerar i en ny pasta som en dröm, bekräftar Salo.