Mitt i krisen bildas nya vägar för samarbete

Social distansering och en betoning på samarbete hör till den rådande situationens mest framträdande fenomen. I Kiilto syns detta på många, delvis kreativa, sätt. Som ett resultat har Kiilto bildat nya samarbetspartnerskap, som med Pernod Ricard Finland i Åbo.

Juha Suoniemi, chef för Kiiltos affärsverksamhet inom professionell hygien, berättar att den ökade efterfrågan på hygienprodukter har medfört många slags utmaningar för produktionen. Dessa utmaningar har Kiilto mött med ett innovativt grepp och en strävan att lyckas.

“Vi har gjort anpassningar till vår verksamhet för att snabbt kunna svara på samhällets ökade behov. Situationen har krävt förändringsbenägenhet av såväl produktutvecklingen, leveranskedjan som produktionspersonalen. Under coronakrisen har också det internationella samarbetet inom koncernen intensifierats, och sökandet efter lösningar har överskridit land- och bolagsgränser. Vår personal har förstått fint sin betonade roll som en kritisk del av den kvalitativa vårdkedjan”, berömmer Suoniemi.

Produktionsindustrin samordnar sina krafter

Förutom att anpassa sin egen verksamhet har Kiilto också varit tvungen att hitta lösningar som avviker från det vanliga när det gäller anskaffning av råvaror och förpackningsmaterial.

“Pernod Ricard Finland, som normalt specialiserar sig på alkoholproduktion, packar nu tillfälligt Kiiltos handsprit. Innehållet i dessa påfyllningsförpackningar, som skickas i huvudsak till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, hälls in i den tomma pumpflaskan. Efter det kan handspriten doseras och användas som vanligt. Tack vare vårt samarbete kan vi leverera produkten snabbare till sjukvården och leveransen fördröjs inte på grund av att vi inte kan leverera de vanliga förpackningsstorlekarna”, förklarar Suoniemi.

“I Sverige har vi har gjort liknande samarbeten med t.ex. Absolut Company gällande tillgänglighet av etanol och Krämfabriken gällande produktion av tvål. Snabbt reagerande förutsätter en gemensam vilja att hjälpa och företag som är färdiga att ta itu med saken”, tillägger Suoniemi.

Nya arbetskamrater hjälper till

Kiiltos produktionsanläggningar som tillverkar hygienlösningar i Åbo och Assens, Danmark, har övergått till treskift. På produktionsanläggningen i Hankasalmi pågår arbetet sju dagar i veckan. Det betyder att Kiilto har fått snabbrekrytera flera tiotal nya arbetare i både Finland och Danmark. Det säger sig självt att man inte kan börja arbeta inom tillverkning av kemiska produkter utan tillräckliga färdigheter och en förståelse om hur arbetsmiljön fungerar.
 
”Handledning kräver mycket tid och resurser, och är en förutsättning för att kunna säkra en säker och kvalitativ produktion. Därför har vi valt att tillfälligt pausa flera av våra tidigare pågående projekt och satsat på att driva en effektiv produktion”, berättar utvecklingschefenMika Hara.

“Vår personal har varit oerhört flexibla i denna utmanande situation och handlett de nya arbetstagarna vid sidan av sitt egentliga arbete.”

Suoniemi tycker att Kiiltos verksamhetskultur är gynnsam med tanke på nya samarbetsformer.

“Vi har ett nära samarbete med våra kunder inom alla våra verksamhetsområden och en kultur som är öppen för nya idéer. Tack vare de förtroenderelationer som vi byggt under flera år och vår agila innovativitet befinner vi oss i en situation där vi kan anställa nya, entusiastiska Kiilto-arbetare och vara med om att, i samarbete med andra aktörer, hitta nya lösningar som stöder samhället i dessa utmanande omständigheter Det är ett privilegium vi inte tar lätt på”, konstaterar han.