När kunder svara på Kiiltos kundundersökningar hjälper de bokstavligt talat naturen att växa: Varje svar genererar tillväxten av ett träd!

I år donerar Kiilto en trädplanta för varje kundundersökningssvar till International 4H Youth Organisation's Seedling Action-planteringsprogram.

Syftet med planteringsprogrammet är att sysselsätta unga och att öka kolsänkan genom att plantera träd i områden som inte varit verksamma inom skogs- eller jordbruk på decennier. Kiiltos samarbete med programmet startade redan 2019 och i år kommer alltså även kunderna att kunna vara med och bidra till  klimatkompenserande initiativ. Genom att svara på Kiiltos kundundersökning gör man en konkret handling för att mildra klimatförändringarna.

Ett frö av tillväxt i svaret

Utöver trädplantorna som doneras möjliggör svaren på kundundersökningarna från Kiiltos kunder ytterligare tillväxt på många olika sätt: samarbetet och interaktionen med kunderna stärks och verksamheten kan göras mer kundorienterad. Särskilt efter produkttestningar, utbildningar och efter möten eller events med Kiiltos representanter, är feedback mycket uppskattad. Kundundersökningen skickas alltid ut till kunder som deltagit direkt efter ett genomförd aktivitet.

En del av vårt löfte till miljön

Kiiltos löfte till miljön består av fyra delar, varav en är grön energi. För att nå målet för grön energi, ett koldioxidneutralt Kiilto till 2028, är det primära målet att uppnå verkliga minskningar av utsläppen. De återstående utsläppen kompenseras genom projekt som ökar antalet kolsänkor, såsom Seedling Action.


Foto: Tiina Rinne