Nya perspektiv på kemi vid evenemanget Bra eller dålig kemi?

Den 25 september ordnade vi medieevenemanget Bra eller dålig kemi? för att diskutera olika missuppfattningar om den kemiska industrin, och kemins roll i att lösa utmaningarna med klimatet och cirkulär ekonomi samt i att bygga en mer hållbar framtid.

Evenemanget inleddes med att Kiiltos varumärkes- och kommunikationsdirektör Eeva Solja gick igenom bakgrunden till Kiiltos projekt ”Åtagande för miljön”. Projektet har ambitiösa mål: det har angetts ett konkret löfte för varje underområde i projektet och det uppfylls genom ett antal åtgärder:

  1. Grön energi: ”Alla verksamheter i vårt företag ska vara koldioxidneutrala senast 2028.”
  2. Gröna materialval: ”Vi är sektorns främsta företag på cirkulär ekonomi.”
  3. Gröna tjänster: ”Vi har sektorns bästa lösningar för cirkulär ekonomi.”
  4. Gröna förpackningar och grön logistik: ”En positiv miljöpåverkan utgör grunden för våra val av förpackningar.”

Engagemanget i miljöprojektet har redan blivit en viktig kanal för att skapa nya innovationer och nydanande samarbetsprojekt.

Medlemmarna i paneldiskussionen vid Bra eller dålig kemi? var Raija Polvinen, forsknings-, utvecklings- och innovationsdirektör på Kiilto; Markus Terho, projektledare på Sitra och medgrundare till uppstartsföretaget GoodPurpose; Linda Fröberg-Niemi, Senior Executive för CleanTurku-klustret i Turku Business Region, samt Virpi Mikkonen, matskribent och redaktör för bloggen Vanelja.

Evenemanget avslutades med en workshop om jäsning med Virpi Mikkonen, som gick igenom grunderna bakom jäsning och använde processen för att skapa ansiktsmasker av yoghurt. Den mjölksyra som skapas vid jäsning är en av beståndsdelarna i Kiiltos biologiskt nedbrytningsbara lim.

Se paneldiskussionen på vår YouTube-kanal.