Påminnelse om handhygien inom hälso- och sjukvården!

Handhygien är ett viktigt delområde i förebyggandet av infektioner inom hälso- och sjukvården. Att händernas hud mår bra är en väsentlig del av personalens handhygien.

Handtvätt med vatten torkar ut huden och därför rekommenderas inom hälso- och sjukvården idag att man i stället för att tvätta händerna med vatten använder handsprit alltid när det är möjligt. Enligt undersökningar använder anställda inom hälso- och sjukvården mindre än 10 sekunder på att tvätta händerna. På under 10 sekunder försvinner högst hälften av mikroberna på händerna, i värsta fall kan antalet mikrober öka. Den aktuella rekommendationen är att händerna ska tvättas med vatten och tvättlösning endast när de är eller känns smutsiga och i övrigt ska handhygienen skötas med handsprit.

Enligt undersökningar kan antalet mikrober minskas till en promille från utgångsnivån genom att massera alkoholbaserad handsprit i händerna i 30 sekunder. För att desinfektionen av händerna ska vara effektiv måste man ha rätt massageteknik. Man tar 3 ml handsprit, varvid det tar 30 sekunder tills händerna torkar. 3 ml är två pumpningar från pumpflaska eller två pumpningar från dispenserpåse. Om händerna torkar på 10–15 sekunder har man tagit för lite handsprit.

För att sköta handhygienen enligt rekommendationerna måste handspriten som används hålla hög kvalitet och vara angenäm att använda. Alkoholhalten ska vara minst 70 vikt-%. Genom att höja alkoholhalten, till ad. 73,5 vikt-%, kan produktens virucida effekt förbättras. En bra handsprit bör innehålla ämnen som vårdar huden i rätt proportion. På så sätt kan man minimera alkoholens torkande effekt. En bra handsprit känns inte kladdig och grynar sig inte ens efter flera användningar.

Om handspriten svider på huden, är detta ett tecken på att det yttersta hudlagret är skadat. Då ska man fortsätta använda handsprit och på motsvarande sätt tvätta händerna mindre ofta med vatten. Dessa åtgärder hjälper huden att läka.

När man använder skyddshandskar ska händerna desinficeras innan handskarna tas på eller av.

Kiilto har utvecklat och tillverkat handspritprodukter i 35 års tid. Hygienpraxis och -rekommendationer har förändrats mycket under denna tid – men själva ändamålet är det samma. Genom att använda handsprit har man velat förhindra spridningen av sjukdomsalstrare och främja en god hygienstandard.

Bekanta dig med produkterna: