Pandemin har lett till ändrade hygienvanor hos nordborna

I en ny undersökning som Kiilto låtit ett oberoende företag genomföra rörande hygienvanorna bland folk i de nordiska länderna kan man konstatera att pandemin har lett till bestående förändringar i våra hygienvanor. 4000 personer i Sverige, Norge, Danmark och Finland har intervjuats och 53% uppger att de numera har en flaska handdesinfektion hemma och 62% säger att de alltid tar med sig en flaska handsprit när de reser utomlands - en vana som majoriteten börjat med de senaste två åren.

Även om de flesta intervjuade anger att de tvättar händerna mer ofta samt använder handdesinfektion när man rör sig i offentliga miljöer, så har dessa siffror ändå sjunkit en del i år jämfört med när samma frågor ställdes hösten 2020. Detta visar ganska tydligt på tendensen att man är mest benägen att följa regler och rekommendationer kring handhygien när det finns ett konkret och nära hot, som det ju var under 2020 när pandemin bröt ut och det ännu inte fanns något vaccin tillgängligt.

God hygien leder till tryggare offentliga miljöer
I offentliga miljöer finns det alltid risk för smittspridning, eftersom mycket folk vistas på samma yta. Som ansvarig för offentliga miljöer finns det några saker man kan göra för att folk ska känna sig tryggare. Majoriteten av de intervjuade personerna i vår undersökning uppger t.ex. att det känns tryggt när det finns handsprit tillgängligt i offentliga miljöer (65%) eller att det finns möjlighet att tvätta händerna (57%). Att lokalerna är så pass luftiga att man har möjlighet att hålla avstånd till andra uppger 61% bidrar till att man känner sig tryggare i offentliga miljöer.

Glädjande nog uppger 57% av de tillfrågade att offentliga miljöer upplevs som renare nu än före pandemin. Om det fanns ytdesinfektion tillgängligt i offentliga miljöer som t.ex. på toaletter så uppger 75% att de skulle använda detta.

Val av handdesinfektion
När det gäller val av handdesinfektion så anser intervjupersonerna främst att det är viktigt att det finns tillgängligt (värderat till 4,1 av 5), men nästan lika viktigt värderar man att produkten inte torkar ut huden (4,0 av 5) samt att den har dokumenterad effekt på bakterier och virus (4,0 av 5). Däremot spelar utseendet på flaskan mindre roll då man värderar detta till 2,6 på en 5 gradig skala.

Kiilto har mångårig erfarenhet av hygienprodukter
Kiilto är ett familjeägt företag med en 100-årig historia och vi har mångårig erfarenhet av att leverera hygienprodukter till sjukvården, men våra produkter finns även tillgängliga på apotek och i detaljhandeln. Våra hygienprodukter säljs under varumärkena DAX och Kiilto Pro och de har utvecklats för att klara de tuffa kraven som ställs inom sjukvården – både vad gäller effektivitet, men även användarvänlighet och kosmetisk känsla. Att vår erfarenhet av hygienprodukter återspeglar sig hos användarna syns även i undersökningen där de intervjuade personerna gav de testade Kiiltoprodukterna betyg 4,2 av 5.