Parfymfritt eller doftfritt tvättmedel?

En gång när jag åkte med en fullsatt buss bad den person som satt mittemot mig att få byta plats med sin granne på fönsterplatsen. I den fullsatta bussen gick det inte att byta till en plats längre bort. Hen började hosta och nysa då det i mittgången stod en person som hade starkt doftande parfym på sig. En liknande reaktion hade kunnat utlösas av tvättmedel med en stark doft som stannat kvar i kläderna. Personen som flyttade till fönsterplatsen tackade och sade att hen var mycket överkänslig mot dofter.

Doftöverkänslighet märks i vår vardag och är numera inte så sällsynt. Enligt Allergi- och astmaförbundet är 10–40 procent av finländarna överkänsliga mot dofter. Detta gör att behovet av milt doftande och parfymfria produkter har ökat. Ibland kan till och med en produkt med mild doft vara för stark, och då vill du ta det säkra för det osäkra och väljer en parfymfri produkt, men vad förväntar du dig egentligen av en parfymfri produkt? Får produkten ha någon doft alls eller antar du att en parfymfri produkt också är en doftfri produkt?

Det är svårt att hitta en helt doftfri produkt, eftersom de råvaror som används i produkterna i allmänhet har sin egen karakteristiska doft. Särskilt tvålar och andra ytaktiva ämnen ger parfymfria produkter sina typiska karakteristiska dofter. Vissa råvaror kan orsaka en stickande eller unken lukt och vissa kan ge produkten en mer angenäm fruktig eller fräsch doft. Om du till exempel har använt klorhaltiga rengöringsmedel vet du att de kan ha en mycket stark klorlukt även om de anges vara parfymfria. Märkning av produkter som parfymfri hjälper parfymallergiker att hitta en lämplig produkt, men för den som lider av doftöverskänslighet berättar märkningen parfymfri inte nödvändigtvis allt. Som produktutvecklare måste jag fundera inte bara på doften hos enskilda ämnen utan också på hur ämnena påverkar varandras dofter i slutprodukten. Även med små ändringar går det ibland att åstadkomma en helt annan slutlig doft.

Letar vi egentligen efter en produkt som inte lämnar kvar någon doft alls i textilier efter tvätt? Godkänner vi en parfymfri produkt om en del av råvarorna till exempel har en lätt fruktdoft som döljer lukten från andra illaluktande råvaror? Normalt modifieras tvättmedlens doft med doftämnen. Doftämnena i tvättmedel är föreningar avsedda att stanna kvar i textilierna och frigöra doft även efter tvätten. Med doftämnen kan man även skapa felaktiga föreställningar om renlighet. Särskilt när det gäller milt parfymerade produkter hör man ibland frågan”Blir min tvätt ren även om ingen doft stannar kvar i den?” Däremot är det inte meningen att milt doftande ytaktiva ämnen ska bli kvar i textilierna. Deras uppgift i tvättprocessen är att avlägsna smuts, och de sköljs ur textilierna med sköljvattnet. Den här egenskapen skulle också kunna utnyttjas vid uppföljning av hur väl tvättmedlet sköljs ur textilierna eller vid bedömning av hur mycket sköljvatten det behövs. Om den tvätt som tas ur tvättmaskinen fortfarande har en fruktig doft har tvättmedlet inte sköljts ur ordentligt. Med hjälp av sådana här föreningar går det alltså att modifiera produktens karakteristiska doft utan att påverka doften i den färdiga tvätten.

Än så länge finns det bara lite kunskap om doftöverkänslighet, och därför är det svårt att bedöma om till exempel ett ytaktivt ämne med fruktig doft kan orsaka samma allergiska reaktioner hos doftöverkänsliga som användningen av ett doftämne med fruktig doft. Är doftöverkänsliga personer allergiska mot en viss kemikalie eller mot en viss typ av doft? Därför är målet att göra parfymfria produkter så doftfria som möjligt och på så sätt undvika föreställningar om det doftämne som produkten innehåller. Således blir inte heller köpare av parfymfria produkter besvikna om de egentligen var ute efter en så gott som doftfri produkt.

Huruvida en produkt är parfymfri eller inte är helt klart ingen entydig fråga. När du köper en parfymfri produkt kan du anta att du får någon av följande produkter. En doftfri produkt utan tillsatta doftämnen och vars råvaror antingen är doftfria eller tar ut varandras dofter. En produkt med mild doft utan tillsatta doftämnen men som innehåller råvaror som ger produkten en karakteristisk doft. En produkt med behaglig doft utan tillsatta doftämnen, men där den normala karakteristiska doften har dolts med hjälp av väldoftande föreningar som dock inte räknas som doftämnen. Köper du en parfymfri produkt kan du alltså inte alltid ta för givet att du får en doftfri produkt. Måste torr tvätt över huvud taget ha en doft kvar eller skulle ytaktiva ämnen med mild doft eller andra motsvarande föreningar kunna ersätta doftämnena i tvättmedel helt i framtiden?

Tomi Peltonen
Produktutvecklingskemist
KiiltoClean Oy