PEA Fogfria Golv förvärvar Injo Golv

Injo Golv AB grundades 2002 och är verksamma i Stockholm. Bolaget erbjuder helhetslösningar inom industrigolv där fokus ligger på högkvalitativa golvlösningar inom segmentet härdplast.

Injo Golv AB består av 8 medarbetare baserade i Stockholm och har fram till nu ägts av den finska industrikoncernen Kiilto. Omsättningen det senaste räkenskapsåret uppgick till ca 15,5 mkr.

” Injo Golv AB är ett välskött och fint företag med en stabil kundbas, starkt varumärke och gott rykte. PEA Fogfria Golv är ett stabilt företag under tillväxt och med en stark marknadsposition i Östergötland. Vi har, efter ett mångårigt samarbete, valt att avyttra verksamheten till PEA Fogfria Golv som vi bedömer har mycket goda förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheten”, säger VD Johan Engwall från Kiilto AB.

PEA Fogfria Golv AB är en av Östergötlands ledande företag i sitt segment. Vi är sedan 40 år en premiumleverantör av fogfria golv för krävande miljöer. Bolaget har 8 medarbetare och omsätter ca 20 mkr.

”Injo Golv AB blir ett utmärkt komplement till vår nuvarande verksamhet. Genom förvärvet får vi in både erfarenhet och kompetens samt tillgång en ny geografisk marknad. Vi kommer även kunna växla medarbetare och resurser mellan Östergötland och Stockholm. Marknadspotentialen för våra tjänster i Stockholmsområdet är mycket stor, vilket gör att förvärvet strategiskt känns helt rätt”, berättar Jonas Seijser från PEA Fogfria Golv AB.

Verksamheten kommer fortsatt bedrivas under de registrerade namnen: Injogolv och PEA Fogfria Golv.

För mer information, kontakta:

Johan Engwall
VD, Kiilto AB
telefon 070-34 55 345

johan.engwall@kiilto.com

Jonas Seijser
delägare PEA Fogfria Golv AB
telefon 070-621 37 12

jonas@peafogfriagolv.se  

Besök gärna:  

https://www.peafogfriagolv.se/

https://www.injogolv.se/