Produktförändring av produkter som innehåller glutaraldehyd

Vi förnyar vårt sortiment med produkter som innehåller glutaraldehyd. Detta påverkar också vår produkt för maskinell desinfektion av endoskop.

Erihyd Termo 5 L Desinfektionsmedel (produktkod 8140) ersätts av Thermoton Desinfektant (produktkod 8142) som tillverkas av tyska Dr. Schumacher GmbH.

Thermoton Desinfektant uppfyller kraven enligt direktivet för medicinsk utrustning, produkten är CE-märkt (klass IIb, NB-nr 0482) och dess användningsegenskaper motsvarar Erihyd Termos. Dosen ändras inte vid ibruktagning och förändringen kräver ingen separat kalibrering av tvätt- och desinfektionsmaskinen.

Närmare information och bruksanvisningar finns på Thermoton Desinfektant-produktens produktsida och i dess produktdatablad.

Thermoton Desinfektant finns redan tillgänglig i vårt logistikcenter. Erihyd Termo Desinfektionsmedel finns fortfarande i sortimentet med kommer att upphöra under 2017.

Du får mer information om den här produkten och om vårt produktsortiment även hos renhets- och hygienexperten i ditt område.