Råvaror för lim från luften

I en finländsk forskning har man tidigare lyckats framställa protein från luftens koldioxid, och detta har man kunnat använda i livsmedelsindustrin. Kiilto utreder tillsammans med VTT möjligheten för att producera råvaror för lim från luften. Projektet är en del av Kiiltos klimatlöfte, där en av företagets målsättningar är att fördubbla mängden förnybara och återvinningsbaserade råvaror i sin produktion senast år 2022.  

VTT leder forskningen där man framställer olika råvaror av koldioxid och väte som fångats från luften tför att användas t.ex. i produktionen av lim.  Kiilto, som strävar efter att bli branschens ledande företag inom cirkulär ekonomi, undersöker som bäst möjligheterna att utnyttja råvaran som VTT tillverkat för sin produktion av polyuretanlim.  

Kiilto producerar årligen ca  20 miljoner kg olika lim. Polyuretan är ett ämne som vanligen används i limmen, ett ämne som också har otaliga andra vardagliga ändamål. Av polyuretan tillverkas vanligtvis skumplast, t.ex. madrasser och stoppningar. Det är också ett mycket vanligt isoleringsmaterial.

Polyuretan är en mycket allmän och trygg plast. För att tillverka det behövs emellertid isocyanater och att utsätta sig för detta under tillverkningsprocessen orsakar hälsobesvär, exempelvis arbetsrelaterad astma.  Vi på Kiilto vill hitta fler alternativ till isocyanater. Produktutvecklingschef Soilikki Kotanen forskar som bäst för en avhandling om hur man kunde tillverka polyuretanlim utan isocyanat, genom att utnyttja kemiska råvaror som framställts av koldioxid.

Man har också tidigare kunnat framställa råvaror av väte och koldioxid, men fram till nu har tillverkningsprocessen varit olönsam, eftersom den i sig själv har producerat mer koldioxid än vad man kunnat fånga från luften. I nuläget ryms utrustningen i en skeppscontainer och tack vare utsläppsfri el kan man redan nå en ekonomiskt och ekologiskt vettig lösning.