Rengöring måste övervägas på konstruktionsplaneringsstadiet

Se till att en fastighets värde bibehålls. Niina Kesti, grundare av det nyskapande mögelsaneringsföretaget Poistoa, anser att arkitekter och inredningsdesigner ska väga in hur lätt det är att rengöra lokalerna i planeringsstadiet.

Bra lokalvård kan ge ägaren direkta besparingar. Tillgänglighet till fastigheter och medarbetarnas välmående är bättre i fastigheter som underhålls proaktivt. Genom att planera i förväg kan reparationskostnader och personalfrånvaro hållas nere, 

”En bra städtjänst har mål. Det handlar inte bara om att tömma papperskorgar – städning hjälper till att säkerställa en verkligt säker, hälsosam och trevlig miljö. Det underlättar aktiviteterna i lokalerna”, säger Kesti.

Hon minns ett fall i en ny byggnad där arkitektena glömde att luckan till tvättmaskinen måste kunna öppnas vid påfyllning och tömning av maskinen. Den intilliggande väggen var för nära maskinen för att den skulle kunna användas normalt.

”Det finns vissa grundläggande fakta som det inte går att anta att alla vet. Till exempel ska textilmattor inte placeras överallt, även om det är bra för akustiken. Vid större byggprojekt som sjukhus ingår ofta en lokalvårdskonsult i designteamet. Vid mindre projekt är detta mindre vanligt. Då och då stöter vi på lokaler där det är svårt att dammsuga eftersom det inte finns tillräckligt många eluttag”.

Sammantaget blir det en stor effekt

Enligt Kesti finns det en ökande trend inom lokalvård att fastighetsägarna vill skilja sig från konkurrenterna och därigenom öka försäljningen eller stärka sitt varumärke.

”En vänlig förhandlingsmiljö kan påverka kundens val. Utgångspunkten för städtjänster är givetvis att hålla en hög hygienisk standard, men det kan även göra lokalerna attraktivare. Städaren har en större roll än man ofta tänker sig”.

Professionell städning inkluderar utnyttjande av omfattande kemiska och teknikrelaterade kunskaper. Städare måste förstå vad de gör och varför.

”Aktörer i branschen använder i allt större utsträckning miljövänliga produkter och kemikalier. Det avspeglas även i fastighetstjänstutbildningar, men kemikalier överanvänds ändå. Till exempel desinficeras ytor utan anledning”, säger Kesti.

Från observation till handling

Kesti anser att städtjänster ska ingå i övervakningen av fastigheters skick.

”Det en städare lägger märke till först kan vara förändringar i ytors färg och lukt, vilket kan vara tecken på problem med inomhusluftens kvalitet. Till skillnad från andra personer besöker städare alla utrymmen i en fastighet, så de ser mer”, noterar Kesti.

Besökare i en fastighet kan också bedöma om det finns en avvikande lukt jos luften och om ventilationen fungerar som den ska. Kesti uppmuntrar alla att ta upp eventuella problem de noterar med dessa frågor. Experter kan då bedöma situationen. Det viktiga är att problemen hanteras i ett tidigt stadium.

”Problem med inomhusluft handlar inte alltid om mögelproblem. Utöver fukt- och bakterieskador kan exempelvis industriella mineralfibrer utgöra ett problem”.

Banbrytande mögelborttagning

Poistoa grundades 2013 i Ruskola och har haft stora framgångar under Kestis ledarskap och är nu ett företag med över hundra anställda inom städbranschen. Företaget är särskilt kända som mögelsanerare. Bland Poistoas kunder finns bostadsrättsföreningar, företag, kommuner, lokala myndigheter och byggföretag.

Kesti har vunnit många utmärkelser inom entreprenörskap och är eftersökt som utbildare inom branschen. Hon är förmodligen den enda i Finland som är utbildad inom både sanering och bygg. 

”Rengöringsmedel, utrustning, metoder och verktyg utvecklas konstant. Det räcker inte att bara dra ett svep med trasan längre”, menar Kesti. ”Städning med hög kvalitet kräver välutbildad och erfaren personal och professionell utrustning måste användas”.