Robin Ambré tar steget som affärsområdeschef för Professionell Hygien på Kiilto

Robin Ambré har utsetts till affärsområdeschef för Professionell Hygienen från och med den 1 januari 2024.

Ambré kommer också att bli en del av KiiltoClean-koncernens ledningsteam. För närvarande är Ambré VD för KiiltoClean AB i Sverige och kommer att fortsätta i den rollen.

Den nuvarande affärsområdeschefen och VD för KiiltoClean AS i Norge, Henrik Skibrek, har efter noggrann övervägning beslutat att fokusera på den operativa verksamheten och komma närmare marknaden och kunderna igen. Därför lämnar Skibrek rollen som affärsområdeschef för Professionell Hygien och fortsätter som VD för KiiltoClean AS.

Ambré har lång erfarenhet inom den internationella hygiensektorn och har arbetat inom företag med fokus på tillväxt. Ambré har visat att han delar Kiiltos passion för människor och miljöledning. Han har erfarenhet av att bygga hållbar tillväxt – både organiskt och genom fusioner och förvärv.

"Jag är hedrad över att bygga vidare på Henriks utmärkta arbete och samtidigt betona hans fortsatta nyckelroll i vår företagsutveckling. Personligen ser jag fram emot den unika position som Kiilto har inom hygiensektorn i Norden och Baltikum, med industriell styrka, lokala varumärken, landspecifik expertis och ett robust miljöengagemang. Jag är stolt över Kiiltos särprägel och strävar efter att främja vår Kiilto-anda för ett ännu starkare team. Framåt är mitt fokus att främja vår miljöledning genom att utnyttja våra befintliga lösningar samt rätt projekt och ett kompetent team," säger Ambré.

KiiltoClean-koncernens VD, Kari Laakso, välkomnar Ambré och tackar Skibrek för hans utmärkta ledarskap. "Jag respekterar hans beslut och är glad att han fortsätter som VD för KiiltoClean AS. Jag är glad att välkomna Robin till hans nya roll och önska honom allt det bästa," säger Laakso.