Rolls Royce: Minimering av kemikalieriskerna vid tillverkningen av propelleranordningar

Det internationella konglomeratet Rolls Royce producerar anordningar inom högt kunnande såsom flygplans- och fartygsmotorer och fartygsutrustning. Bakom sjöfartsutrustningen finns ett gediget finländskt kunnande: Fabriken i Raumo är en världsledande tillverkare av propelleranordningar av azimuth-typ.

Fast just detta utelämnar emellertid de fabriksanställda i Raumo själva. I intervjun konstaterar representanterna för Rolls Royce fabrik i Raumo anspråkslöst att de arbetar med tillverkning av propelleranordningar samt försäljning och inköp, produktutveckling, projektering och projektledning i anslutning till detta.

– Också underhållet av propelleranordningar är ett växande område, på vilket företaget gör stora satsningar, säger fabrikschefen Teuvo Palo.

De vi intervjuar – förutom Teuvo Palo även arbetsledaren för maskinbearbetning och svetsning Markku Verronen och underhållschefen Timo Kakko – glömmer att nämna att fabriken i Raumo i själva verket har globalt ansvar för dessa funktioner.

Propelleranordningarna i toppklass har inte bara högklassiga funktionella egenskaper, de är också fulländade med tanke på säkerheten. Noggrann tillverkning innebär noggrannhet i varje detalj.

– Det är ett stort ansvar. Vi har bland annat stora tvättmaskiner för komponenttvätt. Monteringen måste ha exakt information om limningar och låsningar så att tvättmedlen inte reagerar med dessa. Detta är väsentligt för kundsäkerheten, säger Timo Kakko.

– Vi byter ogärna tvättmedel eller lösningsmedel, eftersom vi måste ha hundraprocentig säkerhet på att de fungerar, kompletterar Markku Verronen.

Kiilto handleder i mikroanalys

Ambitionen är att eliminera processernas negativa hälsoeffekter för personalen. Rolls-Royce Raumo inledde nyligen analyser av mikrobhalten i bearbetningsvätskorna, vilket hjälper i att hålla maskinerna och vätskorna rena och säkerställer att vätskan inte emitterar några skadliga ämnen som härstammar från mikrobiologisk tillväxt i inandningsluften.

Kiilto har instruerat processen och tillhandahåller bland annat laboratorietjänsterna för fabriken i Raumo.

– Kiilto höll en utbildning för oss om de nackdelar som mikrobiologisk tillväxt har och om förebyggandet av den. Detta var ett intressant ämne och tiotals medarbetare från produktionen och administrationen deltog i utbildningen, säger Timo Kakko.

– Kiiltos utbildningar är även annars ovanligt bra, påpekar Teuvo Palo. – De handlar om aktuella teman och temat väljs antingen utifrån våra behov eller utifrån deras kunnande. Vi har fått information om kemikaliers användbarhet och säkerhet som varje år har skapat oss nytta som kan mätas i rena pengar.

Samarbetet säkerställer kemikaliesäkerheten

Ett gott samarbete innebär att man hjälps åt från båda sidorna. Fabriken i Raumo testar då och då Kiiltos nya tvättmedel och Kiilto lyssnar på kundens önskemål och utvecklar produkterna utifrån dem. Man säkerställer tillsammans att kemikaliehanteringen kan skötas på ett enkelt och tryggt sätt.

I enlighet med livscykelmodellen ombesörjer Kiilto inte bara leveranserna av tvättmedel och bearbetningsvätskor, utan även kassering av dem efter användningen.

– En centraliserad verksamhet ges besparingar, eftersom helheten är mer effektiv, tror Teuvo Palo.

Markku Verronen som själv likaså representerar finländskt kunnande vill ännu tillägga följande:

– Vi värdesätter den inhemska tillverkningen. Vi litar på att tillsynen i den är som den ska.