Så här använder och laddar du städmaskinernas litiumjonbatterier rätt

När det gäller städmaskiner som drivs av litiumjonbatterier är rätt användning och laddning av batteriet viktigt. När dessa anvisningar följs håller batteriet den utlovade livslängden utan problem.

1. Ibruktagande av en ny maskin: ladda batteriet fullt (90 minuter).

  • Både maskinens eget och det extra batteriet har av säkerhetsskäl låg laddningsnivå vid leveransen. Oftast räcker denna laddning inte till för att starta maskinen.

2. Efter användning: Ställ alltid batteriet på laddning

  • Låt batteriet stå i laddningsställningen tills det gröna ljuset börjar blinka.
  • Om batteriet inte laddas, kan det laddas ur av sig självt till en kritisk nivå.
  • Batteriet kan anslutas till laddningsställningen genast efter användningen, men ibland börjar det laddas först när det har svalnat. Detta är normalt.

3. Om maskinen stannar på grund av låg laddningsnivå: ta alltid bort batteriet ur maskinen och ställ det på laddning.

  • Håll batteriet i laddningsställningen tills det gröna ljuset börjar blinka.
  • Om batteriet lämnas kvar i maskinen och strömbrytaren är i ON-läget, urladdas batteriet snabbt och kan förstöras.

I vårt sortiment av städmaskiner finns maskiner med litiumjonbatterier, och när de används ska dessa anvisningar beaktas:

ÖPPNA/LADDA NED BRUKSANVISNINGEN FÖR LITIUMJONBATTERIER SOM EN PDF-FIL

Ytterligare information om användningen av städmaskiner ger Renhets- och hygienexpert i ditt område

TILL KONTAKTINFORMATION