Saana Leppänen och Kimmo Huttunen har börjat vid Kiiltos byggverksamhet

Det nya året har fört med sig två nya byggnadsexperter till Kiiltos affärsverksamhet inom byggnation.

Saana Leppänen, som började i januari, är produktgruppchef för Kiiltos inomhusluftprodukter och utvecklar Kiiltos inomhusluftsystem och -tjänster.

”Inomhusluft är ett intressant ämne och jag ser fram emot att kunna bidra till att lösa de problem som finns kring det.” Saana blir byggmästare i år och är tidigare företagare inom renoveringsbyggnad.

Byggnadsingenjör Kimmo Huttunen började i februari som produkthanteringschef. Han har tidigare varit produktchef för byggnadsisoleringar, exportchef för gips- och isoleringsverksamheten, utvecklingschef för byggnadsisoleringar och försäljningschef för planerartjänsten vid Saint-Gobain Finland Oy. Kimmo har också redan tidigare arbetserfarenhet från Kiilto.

”Det är trevligt att få vara tillbaka på Kiilto och jag har känt mig välkommen. Förväntningarna är höga, eftersom målen är högt satta. Jag ser ändå goda möjligheter att uppnå målen, eftersom strategin är tydlig och det finns mycket potential för tillväxt, både i Finland genom nya landvinningar på marknaden för pumpspackel och inomhusluftprodukter, och som en följd av att produktportföljerna i Sverige, Ryssland och Baltikum har gjorts tydligare. Inom Kiilto vill jag fungera som tolk, filter och länk mellan försäljning, produktutveckling, marknadsföring och tillverkning.”